Instytucja: 

OLKUSZ

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLKUSZ

  *OP.1431.108.2020*

  **

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  dot. wydawanej przez gminę gazety, odnosząc się do poszczególnych pytań
  informujemy:

  Ad. 1 *Odpowiedź* *G - Z początku pismo było kwartalnikiem, później
  utraciło swoją regularność. W 2020 roku nie zostało wydane w ogóle - z
  uwagi na oszczędności w związku z COVID-19.*

  Ad 2*Odpowiedź C- dostępna w wersji papierowej oraz online*

  Ad 3 -*20 tys. egzemplarzy*

  Ad 4*. Odpowiedź a – jest bezpłatna*

  Ad 5*. B - nie*

  Ad 6.*d – nie istnieje taki regulamin, o publikacji tekstu decyduje
  redaktor lub zespół redakcji*

  Ad 7.*Nie dotyczy, gdyż nie było takich wniosków. W ogóle jeszcze przed
  2020 rokiem bardzo rzadko otrzymywaliśmy wnioski o publikację informacji
  w naszej gazecie, przede wszystkim od lokalnych instytucji kulturalnych.
  W 2020 roku nie była ona ponadto wydawana.*

  Ad 8*. Nie dotyczy.*

  Informację sporządzili:
  Michał Latos, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Urząd Miasta i
  Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 310, tel. 32 626 01 60

  Informację udostępnił:
  Maciej Kaliś, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Urząd Miasta i
  Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 312, tel. 32 626 01 62

  W dniu 2020-11-30 o 07:44, Poczta UMiG Olkusz pisze: