Instytucja: 

KRUPSKIMŁYN

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:33

  odczytano w dniu 30.11.2020 08:01.

 • [Hasło email] RE: Wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN

  _____

  HASŁO DO ODSZYFROWANIA:

  58300673

  Uwaga! Chroń swoje hasło do wiadomości mailowej.
  Nie przekazuj osobom trzecim!

  _____

  Chcesz zobaczyć w jaki sposób odszyfrować email kliknij na film:
  http://www.plikcenter.pl/rodocrypt/public/Filmy/Jak_odszyfrowac_email.mp4

  _____

  Sprawdź czy email nie został zmieniony:

  https://www.plikcenter.pl/A11192203B0C0ZKOMA221230SF9D3/rodocrypt/CheckSign/
  index.php?md5=5fab6fef7fc34d52706368f2ae0fa856

  Nadawca uczestniczy w programie:

  bezpieczna poczta - uzyskaj szczegóły <https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/>

 • RE: Wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN

  _____

  Wiadomość zaszyfrowana

  Procedura postępowania:

  1. przejdź do załącznika

  2. wprowadź odpowiednie hasło bezpieczeństwa

  3. treść wiadomości i załączniki znajdują się w pliku
  CryptMail_data_godzina.pdf

  Wymagane oprogramowanie:

  Acrobat Reader do odczytu PDF
  Można go pobrać: https://get.adobe.com/pl/reader/

  Szyfrowana wiadomość: AES 256

  _____

  Chcesz zobaczyć w jaki sposób odszyfrować email kliknij na film:
  http://www.plikcenter.pl/rodocrypt/public/Filmy/Jak_odszyfrowac_email.mp4

  _____

  Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
  Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/ Sprawdź czy email nie
  został zmieniony:

  https://www.plikcenter.pl/A11192203B0C0ZKOMA221230SF9D3/rodocrypt/CheckSign/
  index.php?md5=5fab6fef7fc34d52706368f2ae0fa856

  Załączniki

  • CryptMail_20201211_1141.pdf
 • Odpowiedź wniosek o informację przez KRUPSKIMŁYN

  Niżej przesyłam odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2020:

  Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  2000 szt.

  Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Z poważaniem,

  Magdalena Hajda

  Podinsp. ds. promocji, sportu, BiP,

  monitoringu wizyjnego i sieci szerokopasmowej

  Urząd Gminy w Krupskim Młynie

  <http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1619&mod=site&id=1619> Klauzula informacyjna RODO

  Załączniki

  • image001_HJ5f4Ij.jpg
  • image002_Eo8QGNL.jpg