Instytucja: 

KARTUZY

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź przez KARTUZY

  PO.1431.1.2020.PS

  Kartuzy, 10 XII 2020 r.

   Sz.P.

  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. o dostęp do informacji
  publicznej

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że „Goniec Kartuski”, bezpłatny biuletyn Gminy
  Kartuzy, jest kwartalnikiem dostępnym zarówno w wersji papierowej, jak i
  on-line. Średni nakład roczny jednorazowego wydania w roku 2019 wyniósł
  1500 sztuk. Nie prowadzimy sprzedaży ogłoszeń. Dotychczas nie nadesłano
  na adres redakcji tekstów z zewnątrz, które moglibyśmy opublikować.

  Pytanie nr 1 – odpowiedź b; Pytanie nr 2 – odpowiedź c; Pytanie nr 3 –
  1500 sztuk; Pytanie nr 4 – odpowiedź a; Pytanie nr 5 – odpowiedź b;
  Pytanie nr 6 – odpowiedź f. Dotychczas nie nadesłano na adres redakcji
  tekstów z zewnątrz, które moglibyśmy opublikować; Pytanie nr 7 – jw.;
  Pytanie nr 8 – jw.

  Z poważaniem

  Mieczysław Grzegorz Gołuński

  Burmistrz Kartuz

  Z poważaniem

  --
  *Piotr Smoliński
  Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Urzędu Miejskiego w Kartuzach*
  /------------------------------------------------------------
  Gmina Kartuzy , ul. gen. Józefa Hallera 1 pok. 218 , 83-300 Kartuzy
  tel. 586 945 218 , faks (sekretariat) 586 945 135 , e-mail:
  {{ email }}/

  Załączniki

  • dost_inf_watchdog_1.pdf