Instytucja: 

SŁOPNICE

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez SŁOPNICE

  Szanowni Państwo,

  Potwierdzam odbiór wniosku.

  --
  *Z poważaniem, *

  *Katarzyna Curzydło*

  /_______________/

  /

  Urząd Gminy Słopnice
  34-615 Słopnice 911 /

  /tel. 18 33 26 200/

  /NIP 737-14-10-411
  ePUAP:/ugslopnice/skrytka
  /_/www.slopnice.pl/ <http://www.slopnice.pl/>_

  W dniu 2020-11-30 o 04:33, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • Obraz1
 • Re: Wniosek o informację przez SŁOPNICE

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  *ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa*

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
  listopada 2020 r. Urząd Gminy Słopnice uprzejmie informuje, iż:

  1. Gazeta wydawana jest rzadziej niż trzy razy do roku.

  2. Jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i onilne.

  3. Średni nakład wynosi 1000 egz.

  4. Gazeta jest bezpłatna.

  5. Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

  6. Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji, ponadto
  gazeta służy do informowania mieszkańców gminy o aktualnościach i
  wydarzeniach z jej życia.

  7. W 2019 roku nadesłano tekst z organizacji społecznych.

  8. Odpowiedź „c”: Żadne z powyższych.

  Bardzo proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  --
  *Z poważaniem, *

  *Katarzyna Curzydło*

  /_______________/

  /

  Urząd Gminy Słopnice
  34-615 Słopnice 911 /

  /tel. 18 33 26 200/

  /NIP 737-14-10-411
  ePUAP:/ugslopnice/skrytka
  /_/www.slopnice.pl/ <http://www.slopnice.pl/>_

  W dniu 2020-11-30 o 04:33, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • Obraz1