Instytucja: 

NOWINY (dawn. Sitkówka-Nowiny)

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez NOWINY (dawn. Sitkówka-Nowiny)

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-30 04:33

  odczytano w dniu 2020-11-30 08:51.

 • Wniosek o informację Gmina Sitkówka-Nowiny przez NOWINY (dawn. Sitkówka-Nowiny)

  KSP.1431.3.2020.MS

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 30 listopada 2020 r. od Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska informuję:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.: 30 tys. egz. (2500 ezg./miesiąc).

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?): instytucje o szerszym zasięgu działania (np. Powiatowy Urząd Pracy, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Główny Urząd Statystyczny.);

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Informację udostępnił Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Kultury, Sportu i Promocji, osobą odpowiadającą za treść i udostępnienie informacji jest Pani Marta Sowińska, informacja została udostępniona w dniu 2 grudnia 2020 r.

  Marta Sowińska

  Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu i Promocji

  tel. +48 505 012 287, +48 41 347 50 60

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}, <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

  ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

  tel. +41 347-50-00, fax +41 347-50-11

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.nowiny.com.pl/> www.nowiny.com.pl

  e-puap: /kq1020hqrt/skrytka/kq1020hqrt/SkrytkaESP

  Facebook: @gminasitkowkanowiny

  Instagram: @gminasitkowkanowiny

  <http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIzMTg0LjEzMDg4LjEwMzU0OTQyMTI3MjEyNjY1MTY1QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbiwgMzAgTm92IDIwMjAgMDM6MzM6NTEgLTAwMDB8bm93aW55QG5vd2lueS5jb20ucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXwwfD>

  Załączniki

  • image002_iwA5jEF.jpg
  • image001_jvBQUnZ.jpg
 • FW: Wniosek o informację Gmina Sitkówka-Nowiny przez NOWINY (dawn. Sitkówka-Nowiny)

  W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek informuję, że nastąpił błąd w odpowiedzi na pytanie nr 5).

  Prawidłowa odpowiedź:

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak.

  b) nie;

  Marta Sowińska

  Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu i Promocji

  tel. +48 505 012 287, +48 41 347 50 60

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}, <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

  ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

  tel. +41 347-50-00, fax +41 347-50-11

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.nowiny.com.pl/> www.nowiny.com.pl

  e-puap: /kq1020hqrt/skrytka/kq1020hqrt/SkrytkaESP

  Facebook: @gminasitkowkanowiny

  Instagram: @gminasitkowkanowiny

  Załączniki

  • image002_4DABtPL.jpg
  • image001_ROdbdYX.jpg
  • image005.jpg