Instytucja: Gliwice

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na korespondencję nr UM.1150587.2020<br />Wniosek o informację przez Gliwice

  Numer korespondencji : UM.1151363.2020
  Numer sprawy : BPM.1431.35.2020

  **Szanowni Państwo**

  **Szymon Osowski**

  **Katarzyna Batko-Tołuć
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska**

  Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na przesłane pytania. Zgodnie z wnioskiem,
  odpowiedź zostaje udzielona w formie elektronicznej na adres:
  sprawa-34452@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

  f) **tygodnikiem**.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

  c) **jest dostępna zar owno w wersji papierowej, jak i online**.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego
  nakładu rocznego w 2019 roku.

  **W 2019 r. ukazało się 47 wydań gazety, każdorazowo w nakładzie 33 tys.
  egzemplarzy**.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

  a) **jest bezpłatna.**

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

  b) **nie**.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
  redakcji tekstow w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstow
  płatnych.

  d) **nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zesp oł redakcji**.

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
  prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańcow,

  d) **organizacje społeczne** ;
  e) **instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)** ;
  f) **lokalny biznes**.


  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
  ktorych mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):

  a) **odm owiono publikacji takiego tekstu**.

  Jednocześnie informuję, że redaktor naczelny często decyduje się na publikację
  nadesłanych materiałow, ktore dotyczą ważnych faktow z życia miasta i jego
  mieszkańcow.

  **Z poważaniem**

  **Katarzyna Chwastek**

  **Zastępca Naczelnika**

  **Biura Prezydenta Miasta**

  **Urząd Miejski w Gliwicach**

  Oryginalny temat wiadomości: Wniosek o informację
  \---------------------------------------------------------------------------


  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o
  opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarowno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego
  nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
  redakcji tekstow w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstow
  płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstow, w
  ktorym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstow do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstow, ale
  o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny
  lub zespoł redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespoł redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
  nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
  prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańcow,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
  ktorych mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmowiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres: sprawa-34452@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie
  zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji  \--

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego