Instytucja: 

NAMYSŁÓW

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NAMYSŁÓW

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. o
  udostępnienie informacji publicznej w sprawie gazety gminnej.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Pozdrawiam

  Wioletta Jachym

  Wydział Organizacyjny

  Urzędu Miejskiego w Namysłowie

  ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

  tel. 77 419-03-19, fax 77 410-03-34

  www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu/> , www.bip.namyslow.eu
  <http://www.bip.namyslow.eu/>

  _________________________________

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów
  reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować
  poprzez:

  - korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

  - adres e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }},

  - numer telefonu: +48 77 419-03-00.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Pana Jana Hołowacza, z
  którym można się skontaktować poprzez:

  - korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

  - adres e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }},

  - numer telefonu: + 48 77 419-03-51.

  Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych
  osobowych, znajdzie Pani/Pan w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie
  internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie -
  <https://namyslow.eu/5136/3758/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-p
  rzez-urzad-miejski-w-namyslowie-klauzula-informacyjna-rodo.html> RODO.

  Załączniki

  • Or.1431.68.2020.WJ.pdf