Instytucja: SOCHACZEW

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez SOCHACZEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@sochaczew.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-30 04:33

  odczytano w dniu 2020-11-30 09:46.

 • odpowiedź na pytania dotyczące Ziemi Sochaczewskiej przez SOCHACZEW

  W odpowiedzi na Państwa pytania, zamieszczone w mailu z dnia 30 listopada,
  wyjaśniam co następuje:

  1) Wydawana przez UM gazeta jest dwutygodnikiem.

  2) "Ziemia Sochaczewska" jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
  online. Archiwum gazet znajduje się tu:
  https://ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/archiwum.html?fbclid=IwAR0jQzUu-1iC0
  ku7Otyv1JHaqdKw8hTW3VJ0JFpQ4n03QqkQazp_51mNf8s

  3) Średni nakład roczny w 2019 roku to 5.000 egzemplarzy.

  4) Gazeta jest bezpłatna.

  5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

  6) W gazecie nie istnieje regulamin umieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
  redaktor naczelny.

  7) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłano teksty i materiały z prośbą o
  ich nieodpłatną publikację. Teksty nadsyłały organizacje społeczne,
  biblioteki, szkoły, prowadzone przez samorząd muzeum, współpracownicy
  gazety.

  8) W 2020 roku nie odmówiono publikacji. Ostatni taki przypadek miał miejsce
  w grudniu 2019 roku, gdy przed Bożym Narodzeniem reprezentant jednego z
  klubów w radzie miasta zwrócił się ustnie z pytaniem, czy klub może
  zamieścić życzenia świąteczne. Odpowiedź była odmowna, gdyż od lat zasadą
  jest, że gazeta drukuje tylko wspólne życzenia od burmistrza i całej rady
  miasta (a zatem i od klubów radnych), od władz powiatu, a także od lokalnego
  posła i od radnych zasiadających w sejmiku mazowieckim - zamieszkujących na
  terenie Sochaczewa. Obecnie ziemia sochaczewska ma trzech radnych w sejmiku
  reprezentujących PSL, PiS i Nowoczesną oraz posła wybranego z list PiS.
  Każdorazowo z zapytaniem o chęć zamieszczenia bezpłatnych życzeń
  bożonarodzeniowych i wielkanocnych redakcja zwraca się do w/w osób. Na
  przestrzeni ostatnich lat tylko raz z oferty zamieszczenia życzeń nie
  skorzystał radny sejmiku z Nowoczesnej.

  Z poważaniem

  Daniel Wachowski

  Red. nacz. Ziemi Sochaczewskiej

  Kierownik Referatu Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie

  kom. 693-555-375

  Bardzo proszę o potwierdzenie w mailu zwrotnym, że mój mail do Państwa
  dotarł.