Instytucja: 

KOZIEGŁOWY

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź przez KOZIEGŁOWY

  Dzień dobry,

  W związku z zapytaniem informuję, że ostatni numer Biuletynu "Nasza Gmina"
  wydawanego przez Gminę i Miasto Koziegłowy ukazał się w styczniu 2018 r.
  Radni Gminy i Miasta Koziegłowy podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania
  gazety i informowaniu mieszkańców o tym, co się dzieje w gminie poprzez
  stronę internetową www.kozieglowy.pl <http://www.kozieglowy.pl> , profil
  Gmina i Miasto Koziegłowy na Facebooku oraz poprzez system informacji
  smsapi. W projekcie budżetu na 2021 r. nie zostały uwzględnione fundusze na
  wydawanie Biuletynu "Nasza Gmina".

  Z poważaniem

  Wioleta Szymczyk

  Referat Promocji i Rekreacji

  Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

  Plac Moniuszki 14

  42-350 Koziegłowy

  tel. 34 314 12 19 wew. 113

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  P Zanim wydrukujesz... pomyśl o środowisku!

  Uwaga:
  Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do
  tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej
  wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
  rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i
  może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie
  wiadomości bez otwierania załączników.

  Attention:
  This email is intended solely for the addressee. Access to this email by
  anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any
  disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken
  in reliance on it, is prohibited and may be illegal. Please inform the
  sender by replay transmission and delete the message without opening the
  attachments.

  Załączniki

  • image001.gif
  • image004.png
 • FW: Faktura przez KOZIEGŁOWY

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam fakturę vat za aluminium.

  Z poważaniem

  Wioleta Szymczyk

  Referat Promocji i Rekreacji

  Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

  Plac Moniuszki 14

  42-350 Koziegłowy

  tel. 34 314 12 19 wew. 113

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  P Zanim wydrukujesz... pomyśl o środowisku!

  Uwaga:
  Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do
  tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej
  wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
  rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i
  może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie
  wiadomości bez otwierania załączników.

  Attention:
  This email is intended solely for the addressee. Access to this email by
  anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any
  disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken
  in reliance on it, is prohibited and may be illegal. Please inform the
  sender by replay transmission and delete the message without opening the
  attachments.

  Załączniki

  • image002.gif
  • image003.png
  • Faktura.pdf