Instytucja: 

MUSZYNA

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez MUSZYNA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-30 04:33

  odczytano w dniu 2020-11-30 08:01.

 • Odpowiedź na informację publiczną przez MUSZYNA

  Dzień dobry

  Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam odpowiedź wniosek o informację
  publiczną.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Cycoń

  ____________________________________

  Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

  Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

  33-370 Muszyna, ul. Rynek 31

  tel. +48 (18) 4725922

  fax +48 (18) 4777921

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.muszyna.pl/> www.muszyna.pl

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji
  pisemnej/email, których zakres może zawierać: imię i nazwisko, adres, email,
  telefon, informujemy, że treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO
  znajduje się na głównej stronie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
  <http://www.muszyna.pl/> http://www.muszyna.pl/ lub pod bezpośrednim
  linkiem: <http://muszyna.pl/pl/2007/0/klauzula-informacyjna.html>
  http://muszyna.pl/pl/2007/0/klauzula-informacyjna.html. Niniejsza wiadomość
  wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione.
  Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie
  ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo
  adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o usunięcie
  wszelkich kopii tej wiadomości oraz o powiadomienie o tym fakcie nadawcy
  wiadomości.

  Załączniki

  • SOiUSC.1431.9.2020.pdf