Instytucja: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa maila z wnioskiem o udzieleni informacji
  publicznych- informujemy, że:

  1) Wydawana przez nas "TAPETA"jest miesięcznikiem.
  2) Wydawana przez nas "TAPETA" jest dostępna zarówno w wersji
  papierowej, jak i online.
  3) Średni roczny nakład "TAPETY" w 2019 roku wyniósł 20.400 szt.
  egzemplarzy (Miesięczny nakład "Tapety" to 1700szt. egzemplarzy.)
  4) Wydawana przez nas "TAPETA" jest bezpłatna.
  5) W "TAPECIE" prowadzona jest również sprzedaż ogłoszeń (świadczenie
  usługi w zakresie udostępniania powierzchni prasowej _pod reklamy_).
  6) Nie ma obowiązującego regulaminu co do umieszczania nadesłanych do
  redakcji tekstów, ale zwyczajowo są one zawsze publikowane w gazecie.
  7) W 2020 roku do redakcji "TAPETY" nadsyłane były teksty i materiały z
  prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: organizacje społeczne,
  lokalne instytucje oraz lokalny biznes.
  8) W 2020 roku do redakcji "TAPETY" nadsyłane były teksty i materiały,
  na które to zainteresowanym osobom udzielano odpowiedzi i nie odmówiono
  publikacji.

  Wszystkie informacje dotyczące "TAPETY" są aktualizowane i zamieszczane
  na stronie internetowej: http://www.mgokis.dobczyce.pl/tapeta/
  W poszczególnych zakładkach strony, takich jak: "O Tapecie", "Redakcja",
  "Archiwum Tapety", "Reklamy", "Kontakt" znajdują się wszystkie
  szczegółowe informacje.

  Nasz miesięcznik "TAPETA" jest współredagowany przez mieszkańców Gminy
  Dobczyce. Każda zainteresowana osoba może zamieścić w nim swój tekst
  dotyczący życia mieszkańców, lokalnych przedsięwzięć, konkursów, imprez
  kulturalnych czy wydarzeń sportowych. Zamieszczane są również wywiady z
  ciekawymi osobami związanymi z Gminą Dobczyce, różnego typu reportaże,
  felietony, wiersze lub inne formy twórczości na miarę dostępności
  miejsca w danym egzemplarzu.

  Z wyrazami szacunku,
  Biuro MGOKiS Dobczyce

  ***

  W dniu 16.11.2020 o 22:24, {{ email }} pisze: