Instytucja: STOLNO

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.
  Pozdrawiam
  --

  ===================================================
  Robert Dobek
  Inspektor
  Urząd Gminy Stolno
  86-212 Stolno
  tel. 56 677 09 20
  Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
  www.stolno.com.pl <http://www.stolno.com.pl>
  ===================================================
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomośćpocztowa i wszelkie załączone do niej pliki sąpoufne i
  podlegająochronie prawnej.
  Jeżeli nie jesteśjej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja,
  dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymałPan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszęo
  niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
  ===================================================

  KLAUZULA ZGODY

  1.Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno.
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
  siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
  e-mailowosekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub
  601941666 lub 500157824

  2.Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
  powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
  wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl <mailto:iodo@stolno.com.pl>

  Szczegóły na www.bip.stolno.com.pl <www.bip.stolno.com.pl>

  Załączniki

  • informacja_publiczna_6.pdf (nieskanowany) Skanuj