Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez SIERAKOWICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sierakowice@sierakowice.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

  Załączniki

  • MDNPart3_LDnUpLF.txt (nieskanowany) Skanuj
 • dot. wniosku o informację publiczną przez SIERAKOWICE

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 30 listopada wysłany na adres
  sierakowice@sierakowice.pl przesyłam informację na temat wydawanej przez
  Gminę Sierakowice gazety "Wiadomości Sierakowickie":

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

  b) kwartalnikiem;

  c) dwumiesięcznikiem;

  d) miesięcznikiem;

  e) dwutygodnikiem;

  f) tygodnikiem;

  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
  o opisanie sytuacji.

  Ad 1)

  d) miesięcznik (w sezonie letnim - dwumiesięcznik); razem 11 wydań w ciągu
  roku

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

  b) jest dostępna tylko online;

  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  Ad 2)

  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  Ad 3)

  500 egz. miesięcznie; łącznie 5500 egz. w ciągu roku

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

  a) jest bezpłatna;

  b) jest płatna.

  Ad 4)

  b) jest płatna

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

  a) tak;

  b) nie.

  Ad 5)

  Gazeta publikuje bezpłatne ogłoszenia drobne, komunikaty, podziękowania,
  kondolencje, a opłatę pobiera jedynie za publikację reklam.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
  redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
  płatnych.

  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
  którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;

  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
  ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
  naczelny lub zespół redakcji;

  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;

  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
  nigdy nie są publikowane w gazecie;

  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  Ad 6)

  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
  prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

  mieszkańców,

  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

  b) radnych opozycji;

  c) radnych rządzącej koalicji;

  d) organizacje społeczne;

  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

  f) lokalny biznes;

  g) inne podmioty (jakie?).

  Ad 7)

  mieszkańców

  d) organizacje społeczne;

  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

  g) inne podmioty (kluby sportowe).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
  których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
  odpowiedzi):

  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

  c) żadne z powyższych.

  Ad 8)

  c) żadne z powyższych

  W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

  Pozdrawiam

  --

  Agnieszka Rybakowska-Król

  "Wiadomości Sierakowickie"

  ul. ks. B.Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

  tel. 609 180 285

  e-mail: <mailto:wiadomosci@sierakowice.pl> wiadomosci@sierakowice.pl

  Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.30

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security