Instytucja: 

SMĘTOWO GRANICZNE

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez SMĘTOWO GRANICZNE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:34

  odczytano w dniu 30.11.2020 08:35.

 • ODP - zapytanie publiczne - SE.1431.56.2020.RL przez SMĘTOWO GRANICZNE

  Dzień dobry,

  odpowiadając na zapytanie publiczne z dnia 30.11.2020 r. informuję, że:

  Ad. 1) c i g - inna: z powodu pandemii koronawirusa w od lutego 2020 r.
  gazeta nie była wydawana (wydruk został zawieszony);

  Ad. 2) a;

  Ad. 3) 6.000 egzemplarzy;

  Ad. 4) a;

  Ad. 5) b;

  Ad. 6) d;

  Ad. 7) nie były przesyłane żadne teksty i materiały z prośbą o ich
  nieodpłatną publikację.

  Ad. 8) nie dotyczy.

  Z poważaniem,

  Rafał Libiszewski

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Smętowo Graniczne

  ul. Dworcowa 10

  83 -230 Smętowo Graniczne

  tel. 58 56 19 033 wew. 23

  fax 58 56 19 520

  witacz smetowo-01_miniatura

  "Niniejszym wskazuje się, że wiadomość e-mail lub jej załączniki, skierowana
  do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne mogą zawierać dane osobowe w rozumieniu
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Z uwagi na
  powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, że
  administratorem tych danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Smętowie
  Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, tel. 58-561-90-33,
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}".

  ZASADA POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest przeznaczona
  wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać zastrzeżone, poufne lub
  uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, wszelkie
  użycie, kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub podejmowanie
  jakichkolwiek działań w oparciu o te informacje jest surowo zabronione.
  Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę,
  usuń tę wiadomość i zniszcz wszystkie jej kopie.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym jest zobowiązany do
  przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby uzyskać więcej
  informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
  <http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/Article/id,842.html>
  http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/Article/id,842.html lub skontaktuj się z
  Inspektorem Ochrony Danych: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • image001_BQ6QFyI.jpg