Instytucja: 

WIELUŃ

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publ. przez WIELUŃ

  BB.1431.93.2020

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  30.11.2020 r. informuję co następuje:

  1) G - Gmina Wieluń wydaje gazetę informacyjną w postaci Biuletynu
  Informacyjnego Gminy Wieluń. Wydawnictwo ukazuje się nieregularnie, np. w
  2019 r. nie ukazało się ani razu, w 2020 r. dotychczas 2 numery.

  2) D - Wydania tegoroczne ukazały się wyłącznie w wersji papierowej,
  wydania z lat ubiegłych były dostępne również elektronicznie.

  3) W 2019 r. Biuletyn nie był wydawany.

  4) A - jest bezpłatna

  5) B - nie

  6) D

  7) E - zwyczajowo publikowane są informacje o działalności instytucji
  kultury Gminy Wieluń.

  8) C

  Z wyrazami szacunku,

  Radosław Urbaniak
  Kierownik Biura Burmistrza

  tel. 48 43 886 02 03
  kom. 48 667 736 700

  fax. 48 43 886 02 60
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Urząd Miejski w Wieluniu
  Plac Kazimierza Wielkiego 1
  98-300 Wieluń

  Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
  korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
  Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
  stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
  ochrona danych osobowych.