Instytucja: PUŁTUSK

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez PUŁTUSK

  Twoja wiadomość

  Do: um@pultusk.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-30 04:34

  odczytano w dniu 2020-11-30 11:40.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek.
  Bardzo proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.
  Z poważaniem
  Jadwiga Bednarczyk-Ponichtera
  Urząd Miejski w Pułtusku
  ul. Rynek 41
  06-100 Pułtusk
  tel. 23 306 72 60

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku
  z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu wymiany informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem
  za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego od Pani/Pana
  w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu
  z Panią/Panem (art. 6 ust.1 lit.a RODO). Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie www.pultusk.pl. w zakładce RODO.

  ----------- Oryginalna wiadomość -----------
  Od: dorota.sobotka@pultusk.pl [mailto:dorota.sobotka@pultusk.pl]
  Data: 2020-11-30 15:16:15
  Do: jadwiga.bednarczyk-ponichtera@pultusk.pl [mailto:jadwiga.bednarczyk-ponichtera@pultusk.pl]
  Temat: FW: FW: Wniosek o informację

  Z wyrazami szacunku
  Dorota Sobotka
  Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji
  -----------------------------------------------------
  Urząd Miejski w Pułtusku
  ul. Staszica 35
  06-100 Pułtusk
  tel. 23 306 72 69

  ----------- Oryginalna wiadomość -----------
  Od: Patrycja Kazimierczak - Sekretarz Miasta Pułtusk sekretarz@pultusk.pl [mailto:sekretarz@pultusk.pl]
  Data: 2020-11-30 13:03:46
  Do: dorota.sobotka@pultusk.pl [mailto:dorota.sobotka@pultusk.pl]
  Temat: FW: Wniosek o informację

  Pozdrawiam
  mgr inż. Patrycja Kazimierczak
  Sekretarz Miasta Pułtusk
  ***************************************************
  ***************************************************

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_3.12.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Dzień dobry,

  potwierdzam otrzymanie wiadomości.

  Pozdrawiam
  Katarzyna Witek

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez PUŁTUSK

  Twoja wiadomość

  Do: um@pultusk.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-12-11 13:02

  odczytano w dniu 2020-12-11 14:22.