Instytucja: SŁOMNIKI

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna SG.1431.59.2020 przez SŁOMNIKI

  SG.1431.59.20203 grudnia 2020 roku

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  *ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa

  *

  **

  **

  **

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  e-mailem w dniu 30 listopada 2020 roku Burmistrz Gminy Słomniki informuje:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

  b) kwartalnikiem;

  c) dwumiesięcznikiem;

  *_d) miesięcznikiem; _*

  e) dwutygodnikiem;

  f) tygodnikiem;

  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
  Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

  b) jest dostępna tylko online;

  *_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_*

  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku. *2000 egz. miesięcznie, 24000
  egz. rocznie*

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

  *_a) jest bezpłatna;_*

  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

  *_a) tak;_*

  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
  do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
  tekstów płatnych.

  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
  publikacji;

  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
  redaktor naczelny lub zespół redakcji;

  *_c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;_*

  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
  lub nigdy nie są publikowane w gazecie;

  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
  z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

  *_mieszkańców,_*

  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

  b) radnych opozycji;

  c) radnych rządzącej koalicji;

  *_d) organizacje społeczne;_*

  *_e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);_*

  f) lokalny biznes;

  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):

  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

  *_c) żadne z powyższych._*

  *__*

  Reasumując, „Głos Słomnik. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy
  Słomniki”jest miesięcznikiem wydawanym przez Urząd Miejski w Słomnikach.
  Miesięcznik jest dostępny w wersji papierowej i on-line na stronie
  Urzędu Miejskiego w Słomnikach, w ilości 2000 egzemplarzy. Gazeta jest
  bezpłatna. Gazeta zamieszcza odpłatnie tylko ogłoszenia o charakterze
  reklamowym. Reklamy są zamieszczane na podstawie cennika reklam i
  zgodnie z regulaminem.

  Nie istnieje szczegółowy regulamin publikowania tekstów nieodpłatnych,
  jedynie zaproszenie do współpracy dla organizacji pożytku publicznego i
  szkół na stronie internetowej z zakładce Głos Słomnik. O tym, czy jakiś
  tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny.

  W 2020 r. nadsyłane były teksty nieodpłatne od organizacji społecznych,
  jednostek organizacyjnych Gminy Słomniki, instytucji samorządowych, od
  mieszkańców.

  W 2020 r. nie odmówiono publikacji żadnego tekstu nadesłanego do
  redakcji gazety.

  Z up. Burmistrza

  --
  /Z poważaniem/
  */Tomasz Ciałowicz/*
  sekretarz gminy
  <http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
  ul. Kościuszki 64
  32-090 Słomniki
  tel. (12) 388-11-02
  fax. (12) 388-21-02

  Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych -
  https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,305530,dane-osobowe.html
  ------------------------------------------------------------------------
  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
  ------------------------------------------------------------------------
  Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
  objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
  adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
  rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
  wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
  you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
  mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
  Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
  this e-mail is strictly forbidden.

  Załączniki

  • SG.1431.59.2020-sig.pdf (nieskanowany) Skanuj