Instytucja: 

Bytom

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Wniosek o informację przez Bytom

  Wiadomość wysłana w dniu 30 listopada 2020 03:34:04 GMT-00:00 do {{ email }} o temacie „Wniosek o informację” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • udzielenie infromacji publicznej przez Bytom

  Dzień dobry!

  W odpowiedzi na e-mail sprawa 34681 udzielam informacji:

  1. "Rynek 7" jest
  d) miesięcznikiem

  2. Wydawana gazeta
  c) jest dostępna w formie papierowej i online

  3. Średni nakład miesięczny z 2019 roku wynosi 6 000 szt.

  4. Gazeta
  a) jest bezpłatna

  5. Gazeta
  b) nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

  6.
  f) Autorami tekstów w "Rynku 7" są pracownicy Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Teksty ukazują się w kilku stałych działach: rozmowa numeru, zielony Bytom, historyczny Bytom, pozarządowy Bytom, wyjątkowe miejsce oraz kalendarium wydarzeń. Redakcja co miesiąc bezpłatnie publikuje jednostronicowe ogłoszenia pięciu instytucji kultury, a także bezpłatnie ogłoszenia dot. kampanii społecznych, np. zastępcze rodzicielstwo, telefon dla seniora, segreguj odpady.
  Do redakcji trafiają prośby o zamieszczenie informacji o wydarzeniach czy działaniach, nie teksty gotowe do publikacji. Informacje te są publikowane na łamach pisma, pod warunkiem że trafiają z odpowiednim wyprzedzeniem, na etapie opracowywania zawartości numeru, a przesłane treści mieszczą się tematycznie w wymienionych działach, a w przypadku materiałów graficznych - ich jakość odpowiada wymogom druku.

  7.
  d) e) f) g) prośby o zamieszczenie informacji trafiają do redakcji od organizacji społecznych, instytucji lokalnych, lokalnego biznesu, innych podmiotów, typu: aktywnych mieszkańców działających na rzecz miasta.

  8.
  c) Prośby o zamieszczenie informacji przychodzące po zakończeniu opracowywania zawartości numeru lub nie wpisujące się w tematykę działów nie są publikowane.

  Z poważaniem,
  Katarzyna Mołdawa
  Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji
  Urząd Miejski w Bytomiu
  tel. 32 386 36 69