Instytucja: Tarnów

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Tarnów

  Twoja wiadomość

  Do: umt@umt.tarnow.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:34

  odczytano w dniu 30.11.2020 08:31.

 • sprawa 34709 - odpowiedź przez Tarnów

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udzielenie informacji publicznej, w
  załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

  Pozdrawiam serdecznie

  Lucyna Bielatowicz

  dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej

  Urząd Miasta Tarnowa

  ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

  tel. 14 688 24 77
  e-mail: <mailto:l.bielatowicz@umt.tarnow.pl> l.bielatowicz@umt.tarnow.pl
  <http://www.tarnow.pl/> www.tarnow.pl
  <http://www.facebook.com/TarnowMojeM> www.facebook.com/TarnowMojeM
  Tarnów - Polski Biegun Ciepła



  Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie dla
  określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne informacje
  poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo właściwym adresem
  wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o
  tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i trwale usunąć otrzymaną
  wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie, przetwarzanie,
  ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji w całości lub w
  części jest zabronione i może być ono uznane za naruszające prawo.

  Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania danych
  osobowych znajdują się na oficjalnej stronie miasta Tarnowa pod adresem
  <https://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO>
  https://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO

  Załączniki