Instytucja: 

OSIEK

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o informację przez OSIEK

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

  Ad.1) W Gminie Osiek wydawany jest Informator Osiecki, który jest
  sporządzany w zależności od ilości materiału do publikacji.

  Ad.2) Informator Osiecki jest wydawany w wersji papierowej, jak i
  dostępny jest online.

  Ad.3) Średni nakład wyniósł 840 egzemplarzy/wydanie.

  Ad.4) Informator Osiecki jest dostępny bezpłatnie.

  Ad.5) Informator Osiecki nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

  Ad.6) Zasady jakie obowiązują przy tworzeniu Informatora Osieckiego:
  artykuły powinny dotyczyć wydarzeń bądź zaleceń, które związane są z
  mieszkańcami i miejscowościami w Gminie Osiek.

  Ad.7) Artykuły do Informatora Osieckiego były przesyłane przez:
  organizacje społeczne, biblioteki, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich,
  sołtysów oraz Radnych.

  Ad. 8) - żadne z powyższych.

  ---
  Z poważaniem
  Krystyna Sójka-Bednarska
  Urząd Gminy Osiek
  83-221 Osiek ul.Kwiatowa 30
  tel. 58 5821281 wew. 19<
  www.osiek.gda.pl
  http://www.facebook.com/gminaosiekpomorskie
  -------------------------
  ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest
  przeznaczona wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać
  zastrzeżone, poufne lub uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś
  zamierzonym odbiorcą, wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie,
  rozpowszechnianie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o te
  informacje jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym
  odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę, usuń tę wiadomość i
  zniszcz wszystkie jej kopie.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy Osiek jest zobowiązany do
  przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby by uzyskać
  więcej informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
  http://osiek.biuletyn.net/?bip=1&cid=197&bsc=N lub skontaktuj się z
  Inspektorem Ochrony Danych: {{ email }}

 • Re: Re: Fwd: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanej nam odpowiedzi na wniosek dotyczący wydawanej przez Państwa prasy, prosimy o przesłanie na adres
  {{ email }} regulaminu publikacji nadsyłanych do redakcji tekstów.

  Z poważaniem
  Joanna Gucman-Muż

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Wniosek o informację przez OSIEK

  Dzień dobry.

  Z związku z przesłanym zapytaniem informujemy, że nie posiadamy
  regulaminu publikacji nadsyłanych tekstów.

  ---
  Z poważaniem
  Krystyna Sójka-Bednarska
  Urząd Gminy Osiek
  83-221 Osiek ul.Kwiatowa 30
  tel. 58 5821281 wew. 19<
  www.osiek.gda.pl
  http://www.facebook.com/gminaosiekpomorskie
  -------------------------
  ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest
  przeznaczona wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać
  zastrzeżone, poufne lub uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś
  zamierzonym odbiorcą, wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie,
  rozpowszechnianie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o te
  informacje jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym
  odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę, usuń tę wiadomość i
  zniszcz wszystkie jej kopie.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy Osiek jest zobowiązany do
  przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby by uzyskać
  więcej informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
  http://osiek.biuletyn.net/?bip=1&cid=197&bsc=N lub skontaktuj się z
  Inspektorem Ochrony Danych: {{ email }}