Instytucja: 

TRZEBINIA

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez TRZEBINIA

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. wydawania gazety Wydział Promocji
  i Kultury przekazuje odpowiedź:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  *_g) inna opcja:Urząd Miasta w Trzebini nie wydaje gazety od 2015r.
  _*

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  *_Nie dotyczy

  _*

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku: *_Nie dotyczy
  _*4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
  informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.
  *_nie dotyczy_*

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  *_b) nie.
  _*

  *__*6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
  nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
  umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
  publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
  redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
  lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; *_nie dotyczy
  _*

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
  z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
  odpowiedzi):

  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  *nie dotyczy*

  *
  *

  **8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  *_c) żadne z powyższych.

  _*

  Przepraszamy, ale omyłkowo nie otrzymaliście Państwo odpowiedzi na
  Państwa pierwszego maila z dnia 30.11.2020r..

  Z poważaniem

  Ewa Jędrysik-Marczuk

  --

  z poważaniem,

  *Ewa Jędrysik-Marczuk*
  Kierownik Referatu Promocji, Kultury
  i Współpracy z Zagranicą

  Urząd Miasta w Trzebini

  Urząd Miasta w Trzebini
  Wydział Promocji i Kultury
  ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
  32 - 540 Trzebinia
  tel. 32 71 11 084
  {{ email }}
  trzebinia.pl

  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią mogą być poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek,
  do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś adresatem
  niniejszej wiadomości informujemy, że jej rozpowszechnianie,
  ujawnianie, kopiowanie, rozsyłanie lub inne działanie o podobnym
  charakterze jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem
  wiadomości prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy o omyłkowym
  otrzymaniu wiadomości oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

  Uprzejmie informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul.
  Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: {{ email }}
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
  korespondencji w sprawie złożonego przez Panią/Pana wniosku
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (Dz.U. 2017 poz. 570).
  Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
  - podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
  - podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania
  sprawy zainicjowanej Pani/Pana wnioskiem.
  Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
  przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do
  danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
  w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  ============================================================

  Pomóż nam chronić środowisko
  - zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o informację
  Data: Wed, 16 Dec 2020 11:38:43 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  30 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
  Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
  do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
  tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
  publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
  redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
  lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
  z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres: {{ email }}
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy
  Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-30 03:34:08.500010+00:00 z >
  adresu {{ email }}: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i >
  Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji >
  publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o
  udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy > o >
  informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) > wydawana
  rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) >
  dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f) >
  tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety, > przerwa
  w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana > > przez
  Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji > papierowej; b) jest >
  dostępna tylko online; c) jest dostępna > zarówno w wersji papierowej,
  jak i > online; d) inna sytuacja. > Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli
  gazeta jest > dostępna w > wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w > > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest
  dostępna w wersji papierowej, > prosimy o > informację czy: a) jest
  bezpłatna; b) jest płatna. > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak; b) nie. 6) > Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane)
  umieszczania > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi >
  nam o > zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin
  > > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
  > jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, >
  istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, >
  ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo >
  redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje > regulamin,
  ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w > > gazecie; d)
  nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst > zostanie > umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub > zespół redakcji; e) nie >
  istnieje regulamin, a nadesłane do > redakcji teksty bardzo rzadko lub
  nigdy nie > są publikowane w > gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej
  opisanie; 7) Czy w > > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były
  teksty i materiały z > prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez
  (można wybrać kilka > odpowiedzi): mieszkańców, a) >
  przewodniczącego/przewodniczącą > rady gminy; b) radnych opozycji; c)
  radnych > rządzącej koalicji; > d) organizacje społeczne; e) instytucje
  lokalne (np. > biblioteki, > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne
  podmioty (jakie?). 8) Jeśli > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane
  były teksty i materiały, > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć
  raz (można wybrać > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego
  tekstu; b) > nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. >
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie > >
  elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie >
  zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko- > Tołuć -
  członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji

  --

  z poważaniem,

  *Ewa Jędrysik-Marczuk*
  Kierownik Referatu Promocji, Kultury
  i Współpracy z Zagranicą

  Urząd Miasta w Trzebini

  Urząd Miasta w Trzebini
  Wydział Promocji i Kultury
  ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
  32 - 540 Trzebinia
  tel. 32 71 11 084
  {{ email }}
  trzebinia.pl

  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią mogą być poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek,
  do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś adresatem
  niniejszej wiadomości informujemy, że jej rozpowszechnianie,
  ujawnianie, kopiowanie, rozsyłanie lub inne działanie o podobnym
  charakterze jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem
  wiadomości prosimy o natychmiastowe poinformowanie nadawcy o omyłkowym
  otrzymaniu wiadomości oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

  Uprzejmie informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul.
  Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: {{ email }}
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
  korespondencji w sprawie złożonego przez Panią/Pana wniosku
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (Dz.U. 2017 poz. 570).
  Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
  - podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
  - podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania
  sprawy zainicjowanej Pani/Pana wnioskiem.
  Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
  przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do
  danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
  w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  ============================================================

  Pomóż nam chronić środowisko
  - zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

  Załączniki

  • Urząd_Miasta_w_Trzebini.jpg