Instytucja: 

BRALIN

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedz na udostepnienie informacji publicznej - gmina Bralin przez BRALIN

  W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej

  Gmina Bralin ustosunkowała się do odpowiedzi i informuje:

  odp. 1 - c) gazeta jest dwumiesięcznikiem

  odp. 2 - c) gazeta jest dostępna w wersji papierowej i online

  odp. 3 - średni nakład roczny 12 000 szt. w 2019r.

  odp. 4 -a)gazeta jest bezpłatna

  odp. 5 -b) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

  odp.6 - c) i d) nie istnieje regulamin ale zwyczajowo nadsyłane teksty są
  zawsze publikowane, o umieszczeniu tekstu decyduje każdorazowo redaktor
  naczelny lub zespół redakcyjny

  odp.7 - a)przewodniczący rady gminy, d) organizacje społeczne, e)
  instytucje lokalne oraz inne podmioty np.: Policja

  odp.8 - c) żadne z powyższych

  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanego maila

  Pozdrawiam,

  Justyna Rojkiewicz

  Urząd Gminy Bralin

  Tel 62 78 11 206

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Wiadomość przeznaczona dla osoby/podmiotu będącego jej adresatem. Zakazane
  jest przetwarzanie informacji przez osoby/podmioty inne niż zamierzony
  adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o jej
  usunięcie. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Bralin. Dane
  Osobowe zostały pozyskane w celu realizacji niniejszej przesyłki, zgodnie z
  ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści
  swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Za bezpieczeństwo danych
  odpowiada Inspektor Ochrony Danych: {{ email }}