Instytucja: 

Dom Kultury w Tuchowie

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o informację przez Dom Kultury w Tuchowie

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2020-11-17 09:39:38

  Temat: Wniosek o informację
  Czas dostarczenia: 2020-11-16 22:24:59
  Odbiorca: {{ email }}

  --

  Your message was displayed on 2020-11-17 09:39:38

  Subject: Wniosek o informację
  Delivery time: 2020-11-16 22:24:59
  Recipient: {{ email }}: from fmx22.pf.interia.pl (localhost [127.0.0.1])
  by fmx22.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id 32FE720013E47
  for <{{ email }}>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:59 +0100 (CET)
  X-Envelope-From: <{{ email }}>
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by fmx22.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
  for <{{ email }}>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:58 +0100 (CET)
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4CZhtL1JMWz8RvXS
  for <{{ email }}>; Mon, 16 Nov 2020 21:24:58 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1605561898; bh=T/r6Th8s1ROmwI43jhFK3w7HZI0=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=mbndkJIkMeNGn4e5A9y3uLqZuun+X80ogeyK1uur6R2eZiVnUTm/tWHm521YbGOgN
  eMezQY2XEcUf42q78qP/FwHzx1THKjgUusIUBvmY21uYsVkbTe0ahS73BXg/ezpJ5i
  2XaHnM1i+QEGGJgWb5eB6ELPhycPBUuobNeEtJ64=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id DF47B2887D
  for <{{ email }}>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:57 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============3452134968792162063=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o informację przez Dom Kultury w Tuchowie

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2020-12-08 08:26:23

  Temat: Wniosek o informację
  Czas dostarczenia: 2020-12-07 11:26:43
  Odbiorca: {{ email }}

  --

  Your message was displayed on 2020-12-08 08:26:23

  Subject: Wniosek o informację
  Delivery time: 2020-12-07 11:26:43
  Recipient: {{ email }}: from fmx47.pf.interia.pl (localhost [127.0.0.1])
  by fmx47.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id 3AFC97B1BC
  for <{{ email }}>; Mon, 7 Dec 2020 11:26:43 +0100 (CET)
  X-Envelope-From: <{{ email }}>
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by fmx47.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
  for <{{ email }}>; Mon, 7 Dec 2020 11:26:42 +0100 (CET)
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4CqKH64cdZz8RvDx
  for <{{ email }}>; Mon, 7 Dec 2020 10:26:42 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1607336802; bh=wn4Yyqq2uH2MfzlvM3RbAyPkK2w=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=Ou+iFUyU3sxpYdnhCQ8e991mtN9El+8RxSFR0WVBUEI1Gnl9UQ9QSRmlQS90gxA2P
  CP24QH+DfkWzqrdPZYGSAlDGyt8Su/xgpQGkint1YRYeRp2HVIMHuQnQSf4lq5exep
  H68YKF1a2v2CpSIiwOBTBc+ulmg047P6LFdSaDNk=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 564A01F229
  for <{{ email }}>; Mon, 7 Dec 2020 11:26:42 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============9168779978073226623=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • Re: Wniosek oinformację przez Dom Kultury w Tuchowie

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  Szanowni Państwo, Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Pzesyłamy odpowiedź na zapytanie z dnia 16 listopada 2020 r.

  1) Informacje, o wydawanej przez Dom Kultury gazecie Kurier Tuchowski: ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 24000 egz
  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.
  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.
  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): nie
  mieszkańców,&nbsp;&nbsp;a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).
  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): nie dotyczy
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.
  Janusz Kowalski Dyrektor Domu Kultury w Tuchowie
  Ul. Chopina 10 33-170 Tuchów
  e-mail: {{ email }} tel 14 6525436
  www.dktuchwo.plOd: {{ email }}: {{ email }}; Wysłane: 11:26 Poniedziałek 2020-12-07Temat: Wniosek o informacjęSzanowni Państwo,

  16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;b) kwartalnikiem;c) dwumiesięcznikiem;d) miesięcznikiem;e) dwutygodnikiem;f) tygodnikiem;g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;b) jest dostępna tylko online;c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:a) jest bezpłatna;b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?a) tak;b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):mieszkańców,a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;b) radnych opozycji;c) radnych rządzącej koalicji;d) organizacje społeczne;e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);f) lokalny biznes;g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):a) odmówiono publikacji takiego tekstu;b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.--Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872

  --Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  &gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:57.890346+00:00 z
  &gt; adresu {{ email }}: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1 i
  &gt; Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji
  &gt; publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt;
  &gt; o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
  &gt; o &gt; informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
  &gt; wydawana rzadziej niż &gt; trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
  &gt; dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; &gt; e) dwutygodnikiem; f)
  &gt; tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie &gt; gazety,
  &gt; przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
  &gt; &gt; przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
  &gt; papierowej; b) jest &gt; dostępna tylko online; c) jest dostępna
  &gt; zarówno w wersji papierowej, jak i &gt; online; d) inna sytuacja.
  &gt; Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest &gt; dostępna w
  &gt; wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w &gt;
  &gt; 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
  &gt; prosimy o &gt; informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
  &gt; 5) Czy gazeta prowadzi &gt; sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
  &gt; Czy istnieją zasady (spisane lub &gt; niepisane) umieszczania
  &gt; nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi &gt; nam o
  &gt; zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin &gt;
  &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
  &gt; jasne &gt; kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
  &gt; istnieje regulamin &gt; zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
  &gt; ale o tym, czy tekst zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo
  &gt; redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie &gt; istnieje
  &gt; regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
  &gt; &gt; gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
  &gt; zostanie &gt; umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
  &gt; zespół redakcji; e) nie &gt; istnieje regulamin, a nadesłane do
  &gt; redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie &gt; są publikowane w
  &gt; gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w &gt;
  &gt; 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
  &gt; prośbą o ich &gt; nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
  &gt; odpowiedzi): mieszkańców, a) &gt; przewodniczącego/przewodniczącą
  &gt; rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych &gt; rządzącej koalicji;
  &gt; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. &gt; biblioteki,
  &gt; szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
  &gt; &gt; w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
  &gt; o których mowa &gt; w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  &gt; kilka odpowiedzi): a) odmówiono &gt; publikacji takiego tekstu; b)
  &gt; nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z &gt; powyższych.
  &gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie &gt;
  &gt; elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
  &gt; zmieniać podanego &gt; adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
  &gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie &gt; z zasadami reprezentacji

  -- ===========================Z pozdrowieniamiDOM KULTURY W TUCHOWIEUL. CHOPINA 1033 - 170 TUCHÓWtel. (014) 65 25 436e-mail: {{ email }}://www.facebook.com/it.tuchow/https://www.facebook.com/kinopromien/{{ email }}: 873-21-58-118REGON: 850341148