Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  *b) kwartalnikiem;*
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
  Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c*) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
  *1000 szt.*

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  *a) jest bezpłatna;*
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  *b) nie.*

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
  redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
  płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
  którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
  ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
  naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie;
  d*) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
  nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
  prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  *e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?). *Osoba prywatnie.*

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
  o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
  odpowiedzi):
  a) *odmówiono publikacji takiego tekstu;*
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c*) żadne z powyższych.*

  pon., 16 lis 2020 o 22:24 <sprawa-34039@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  napisał(a):

  --
  *Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki*
  *ul. Jan Pawła II 43, 07-221 **Brańszczyk*
  *tel. 29 679 40 45*

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną
  korespondencją jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
  Brańszczyku z siedzibą ul. Jana Pawła II 43 07-221 Brańszczyk,
  https://www.gdkbranszczyk.pl.

  Wszelkie niezbędne informacje o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz na
  stronie www.GDKbranszczyk.pl <http://www.branszczyk.pl/> zakładka
  "Dokumenty/Przetwarzanie danych Osobowych"..

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest
  jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje.
  Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub
  inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań
  odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony
  adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o
  poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich
  komputerów.