Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

  DZIEŃ DOBRY,

  PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ODNIESIENIU DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
  W OŁAWIE:
  >
  > 1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  > bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
  > cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
  > obowiązków.
  >
  TAK. Kierownik działu żywienia w szpitalu pełni równocześnie funkcję
  dietetyka. Pracownik posiada zakres  obowiązków łączący obie funkcje.

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  Około 150.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

  Przy bardziej skomplikowanych dietach konsultacje z pacjentami obywają
  się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  Stawka całościowa 17,87 zł. w tym wsad do kotła 8,23 zł. (wartość
  zmienna, wg danych za IX 2019).

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

  Nie korzysta.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  Szpital nie posiada takiej dokumentacji. W dokumentacji przetargowej
  związanej z zakupem surowców i produktów zawarte są wymagania dotyczące
  dostaw np. przy każdej dostawie wymagany jest Handlowy Dokument
  Identyfikacyjny na mięso, drób, jaja. Opisy surowców i produktów
  zawierają wymagania dotyczące np. minimalnej zawartości mięsa w
  wędlinach, zawartości pomidorów w koncentracie. Natomiast wartość
  odżywcza i kaloryczna posiłków wyliczana jest przy użyciu programu
  informatycznego DIETETYK.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  Jakość posiłków w kuchni kontrolowana jest codziennie przez kierownika
  działu żywienia-dietetyka, natomiast na oddziałach wyrywkowo,
  przynajmniej raz w tygodniu m.im. poprzez mierzenie temperatury
  podawanych potraw. Ponadto, na oddziałach posiłki nadzorowane są przez
  pielęgniarkę oddziałową, ewentualnie lekarza dyżurnego. Okresowo,
  najczęściej raz w roku, jakość posiłków kontroluje WSSE we Wrocławiu.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?

  Na oddziałach kontrolę ilości spożywanego pokarmu przeprowadza
  pielęgniarka oddziałowa lub inna wyznaczona pielęgniarka. Praktycznie
  odbywa się to na zlecenie lekarza, w odniesieniu do wskazanych
  pacjentów. Pacjent mają swobodę w spożywaniu również własnego wyżywienia
  (przynoszonego przez rodziny, zakupowanego w szpitalnym bufecie i
  przechowywanego w oddziałowych lodówkach) i nie zawsze traktuje
  szpitalną kuchnię jako podstawę żywienia w trakcie hospitalizacji.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?

  Nie dotyczy.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  W szpitalu funkcjonuje jednolity system zgłaszania skarg na działanie
  szpitala, w tym jakość wyżywienia. Skargi przyjmowane są przez
  Pełnomocnika Starosty ds.Pacjenta, który je analizuje i inicjuje dalsze
  działania w celu poprawy sytuacji.

  W dziale żywienia funkcjonuje natomiast "Procedura zabezpieczenia i
  wycofania z obrotu żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości
  zdrowotnej".

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

  Szpital nie posiada informacji o liczbie skarg dotyczących niewłaściwego
  żywienia. Skargą zgłaszaną do 2018r. był zarzut podawania w szpitalu
  jednodaniowego obiadu. Taki system żywienia tj. z jednym daniem na
  obiad, które jednak spełniało wymogi kaloryczne i odżywcze, funkcjonował
  w szpitalu do IX 2018r. Z uwagi na skargi w tym zakresie, od X 2018
  szpital wprowadził dwudaniowe obiady.

  Nie odnotowano natomiast żadnych skarg związanych z zatruciami posiłkami
  podawanymi w szpitalu.

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  Brak informacji na ten temat. Szpital nie organizował, ani nie kierował
  lekarzy na szkolenie w tym zakresie.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).

  W szpitalu funkcjonuje na co dzień 8 diet: podstawowa (pełna),
  łatwostrawna (lekkostrawna), łatwostrawna niskotłuszczowa, łatwostrawna
  z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
  (wrzodowa), ubogo energetyczna (niskokaloryczna 3xdziennie), cukrzycowa
  (6x dziennie), kleikowa (ścisła, mleczno-kaszkowa), dieta o zmienionej
  konsystencji (półpłynna, płynna, zmiksowana)

  oraz diety specjalne zlecane przez lekarza: bezglutenowa, bezlaktozowa,
  o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, wegetariańska,
  niskobiałkowa, bogatoresztkowa.

  Diety opracowywane są na podstawie:

  * informacji zwartych na stronie IŻŻ w Warszawie,
  * publikacji piśmiennych: "Zasady prawidłowego żywienia chorych w
  szpitalach" prof.M.Jarosza, "Dietetyka- żywienie zdrowego i chorego
  człowieka"H.Ciborskiej i A.Rudnickiej, "Żywienie w chorobach
  przewody pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych" E.Poniewierki,
  "Znowelizowane normy żywienia" prof.M.Jarosza
  * wiedzy wyniesionej z uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych np.
  "Żywienie, zdrowie i choroby" - odbywającego się corocznie we Wrocławiu.

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  Szpital zapewnia wszystkie diety zlecone przez lekarzy.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?

  Dieta wegetariańska sporządzana jest na życzenie pacjenta, natomiast
  dieta wegańska w miarę możliwości, przy użyciu dostępnych surowców i
  produktów ujętych w przetargu na zakup żywności.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Szpital zapewnia doustną suplementację wspomagającą powrót do zdrowia na
  zlecenie lekarza. Najczęściej na OAiIT, w ZOL-u i Hospicjum.

  Z poważaniem
  Anna Kotala
  ---------------
  tel. (71) 301-13-14
  ---------------
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
  55-200 Oława, ul.K. Baczyńskiego 1
  NIP: 912-16-50-658, REGON: 000306816

  Niniejsza wiadomość jest własnością Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione.
  Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres: sprawa-17458@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  >