Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udostępnianie informacji publicznej. przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

  Odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2019 r. " Wniosek o informacje
  publiczną"

  1. Tak – 10 dietetyczek. Zakres obowiązków:
  uczestnictwo w obchodach lekarskich
  przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z chorymi przyjmowanymi na oddział,
  przeprowadzenie badań antropometrycznych i innych z zakresu stanu
  odżywania pacjenta
  czuwanie nad zmianami w jadłospisie zgodnie z zaleceniami
  organizowanie pracy przy rozdziale posiłków, na oddziale karmienie
  pacjentów, ocena gramatury, temperatury potraw, czuwanie nad właściwym
  rozdziałem żywności pacjent-dieta
  przygotowanie żywności specjalnej
  poradnictwo żywieniowe
  nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym kuchenek oddziałowych, naczyń
  do transportu, naczyń stołowych

  2. Na jedną zatrudnioną dietetyczkę przypada 38 pacjentów.

  3. Tak istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetycznej.
  Pacjent również otrzymuje informacje w formie pisemnej zgodną z
  zaleceniem diety.

  4. Koszt całościowej dziennej dawki żywieniowej na pacjenta wynosi 14
  zł.

  5. Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

  6. Wartość odżywcza, kaloryczna posiłków jest zgodna z Normami Instytutu
  Żywności i Żywienia.

  7. Jakość posiłków kontrolowana jest codziennie przez Kierownika Działu
  Żywienia oraz okresowo ocena jadłospisu całodziennego przez Inspektorat
  Sanitarny metodą Szewczyńskiego.

  8. W szpitalu kontroluje się ilość pokarmów spożywanych przez pacjenta –
  dietetyczka dokonuje tych zapisów w Indywidualnej karcie żywienia
  pacjenta. Gramatura posiłku sprawdzana jest okresowo przez kontrole
  wewnętrzne – Kierownik Działu Żywienia i audyty HACCP.

  9. Nie dotyczy.

  10. Tak na oddziale znajdują się Zeszyty skarg i uwag, są informacje
  odnośnie zgłaszania skarg do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta oraz
  \corocznie przeprowadzane są ankiety Badania satysfakcji pacjentów, w
  których zawarte są pytania dotyczące żywienia.

  11. W 2017 i 2018 r. nie było skarg dotyczących niewłaściwego żywienia.

  12. W 2018 r. lekarze przechodzili szkolenie na temat żywienia pacjenta
  dojelitowego i pozajelitowego.

  13. W szpitalu stosuje się następujące diety: podstawowa;
  bogatoresztkowa; lekkostrawna; z ograniczeniem tłuszczu; łatwostrawna –
  zapalenie żoładka; z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie
  soku trawiennego; ubogokaloryczna; o zmiennej konsystencji; cukrzycowa,
  miażdżycowa; z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów z ogr.
  Tłuszczu; ubogobiałkowa; ubogoglutenowa; w chorobie trzustki; bez
  mleczna; ubogopurynowa; łatwostrawna dziecięca; łatwostrawna położnicza;
  jadłospis matki karmiącej; żywienie Leśniowskiego – Crona.
  Źródło do opracowania diet: „ Dietetyka żywienia zdrowego i chorego
  człowieka” mg H. Ciborowska, mgr A. Rudnicka
  „ System dietetyczny dla zakładów słuzby zdrowia” mgr H. Szczygłow
  „ Zasady prawidłowego żywienia w chorobach szpitalnych” dr hab. n. med.
  M. Jarosz
  „ Poradnik dla chorego na cukrzycę” prof. dr hab. n. med. J. Tatoń
  „ Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie” prof. dr hab. n. med. M.
  Krawczyńska
  „ Normy żywieniowe dla populacji polskiej” www.izz.waw.pl zasady
  prawidłowego żywienia / Instytut Żywienia i Żywności.

  14. Szpital zawsze zapewnia wskazaną dietę przez lekarza.

  15. Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską.

  16. Szpital zapewnia suplementy diety wspomagające chorym powrót do
  zdrowia np. Nutridrinki i Protafar.

  Dział Jakości
  ZOZ Sucha Beskidzka

  ---------------------------------------------------
  Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku.