Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na poniższego maila Szpitale Tczewskie S.A. odpowiada :
  Ad.1
  Szpitale Tczewskie S.A. nie zatrudnia dietetyka.
  Ad.2
  Szpitale Tczewskie S.A. nie zatrudnia dietetyka.
  Ad.3
  Nie istnieje taka możliwość.
  Ad. 4
  Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1
  pacjenta szpitala wynosi: na Tczew 11,86 zł. brutto, na Gniew 12,85 zł.
  brutto.
  Ad. 5
  Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej i w dokumentacji
  przetargowej określił minimalną wartość procentową przeznaczoną na zakup
  składników użytych do przygotowania posiłków?
  Ad.6
  Kaloryczność posiłków jest określana w jadłospisach, a pozostałe
  informacje dotyczące jakości posiłków opracowuje dietetyk.
  Ad.7
  W szpitalu nad jakością posiłków czuwa zespół HACCP, dekadówki trafiają
  do przewodniczącej zespołu , która na bieżąca sprawdza skład posiłków.
  Również panie kuchenkowe, które serwują catering zwracają uwagę na
  świeżość potraw.
  Ad.8
  Personel medyczny (pielęgniarki, opiekunki) codziennie kontroluje ilość
  spożytego pokarmu przez pacjenta i w razie problemów zgłaszają ten fakt
  lekarzowi prowadzącemu.
  Ad. 9
  Tak
  Ad.10
  W szpitalu personel zgłasza wszelkie uwagi dotyczące posiłków protokołem
  rozbieżności, są też robione przez wykonawce usługi " identyfikacje
  produktu "(symulacje w razie zatrucia).
  Ad.11
  Reklamacje zewnętrzne od pacjentów w 2017 i 2018 nie wpłynęły.
  Ad.12
  Nie przechodzili
  Ad.13
  Wykaz stosowanych diet opracowanych przez dietetyka:

  1. Dieta podstawowa

  2. Dieta bogato-resztkowa

  3. Dieta łatwo strawna

  4. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu (wątrobowa)

  5. Dieta trzustkowa

  6. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających
  wydzielanie soku żołądkowego (wrzodowa)

  7. Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzycowa)

  8. Dieta o zmienionej konsystencji – papkowata

  9. Dieta kleikowa

  10. Dieta ubogo energetyczna

  11. Dieta łatwo strawna niskobiałkowa (nerkowa)

  12. Dieta bezglutenowa

  13. Dieta ryżowa KEMPNERA

  14. Dieta łatwo strawna, bogato białkowa

  15.Dieta bezmleczna

  16. Dieta biegunkowa (I, II, III dzień)

  17.Dieta drugiego roku życia

  18.Dieta Położnicza (Matki karmiącej)

  19. Dieta wysoko energetyczna

  **Ad.14,15
  Firma cateringowa dostarcza na zamówienie wszystkie możliwe diety
  łącznie z wegetariańską i wegańską.
  Ad.16
  Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe zamawiane w aptece
  szpitalnej.

  --
  Pozdrawiam
  Joanna Kurowska
  Inspektor ds.organizacyjnych
  tel.58/7776674

  Szpitale Tczewskie SA
  ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 531-38-30, tel. + 48 58 777-66-73, www.szpitaletczewskiesa.pl, email: sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl
  Konto: PKO Bank Polski SA 31 1020 1811 0000 0402 0342 3530
  KRS 0000386185, NIP: 5932526795, REGON 220620689,
  Kapitał zakładowy wynosi 25.222.350,00 zł. Kapitał został w całości wpłacony.