Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@szpital.koscierzyna.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 15.10.2019 22:41

  odczytano w dniu 16.10.2019 07:32.

  _________________________________________________________________________________________________________________

  Szpital Specjalistyczny w Koscierzynie Sp. z o.o. - jednostka Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego

  ul.A.Piechowskiego 36, 83-400 Koscierzyna,

  wpisana do rejestru przedsibiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS)

  prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy, pod numerem KRS 0000469668.

  Wysokosc kapitalu zakladowego 108 806 000,- zl.,

  REGON 191103039,

  NIP 5911694694.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry,

  Poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek. Szpital ma dwie lokalizacje tj. w Kościerzynie oraz Dzierżążnie.

  1. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk (umowa o pracę) – zakres obowiązków w załączeniu

  2. W obu szpitalach jest 450-500 pacjentów żywionych – dietetyk jeden. (Kościerzyna 250 + Dzierżążno 200).

  3. Pacjent ma możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Konsultację zleca lekarz lub pielęgniarka oddziałowa – najczęściej jest to ustalane w czasie obchodu. Nie ma ogólnodostępnej informacji na oddziałach, ponieważ nie byłabym w stanie przyjąć wszystkich pacjentów.

  4. Stawka diety 3 posiłkowej wynosi:

  - w Kościerzynie 20,83 brutto;

  - w Dzierżążnie 17,48 brutto;

  5. Szpital korzysta z usług firmy cateringowej. W umowie nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

  6. W umowie sprecyzowano: zawartość mięsa w wędlinach – nie mniej niż 60% mięsa, masło – zawartość tłuszczu mlecznego 82% - innych parametrów nie określono.

  7. Jakość posiłków kontroluje dietetyk. Kontrole odbywają się 2-5 razy w tygodniu.

  8. Brak danych na ten temat.

  9. W umowie z firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka z minimum 2- letnim doświadczeniem.

  10. Nie mamy procedury zgłaszania skarg dotyczących żywienia.

  11. Brak danych - uwagi dotyczące żywienia zapisywane są w protokołach pokontrolnych.

  12. Nie było szkolenia.

  13. Nomenklatura (rodzaje) diet dostępnych w szpitalu w załączeniu. Ponadto, w umowie zapisano:

  Podstawę do sporządzania jadłospisów dla hospitalizowanych pacjentów stanowią:

  - normy dotyczące żywienia pacjentów z uwzględnieniem wskazań żywieniowych dla poszczególnych jednostek chorobowych opracowane w oparciu o „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” oraz „Normy żywienia dla populacji polskiej” – nowelizacja z 2017 roku, wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia

  - zalecenia i wymagania Instytut Żywności i Żywienia zawarte w „Zasadach prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”

  - indywidualne diety wg wskazań lekarskich,

  - uzasadnione zalecenia Zamawiającego

  14. Firma jest zobowiązana dostarczyć każda dietę jakiej potrzebuje pacjent.

  15. Tak.

  16. Ze względu na koszty nie korzystamy z tego za często (częściej rodziny przynoszą pacjentom).

  Z poważaniem

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Agnieszka Bielawa
  Pełnomocnik ds. Zarządu i Marketingu

  Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

  Tel. 58/686-01-44

  Załączniki