Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  15 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Uzdrowiskowy "WILLA FORTUNA" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Dzień dobry,

  bardzo przepraszamy,odpowiedź musiała zostać wysłana na błędny adres, bo
  wysłana była na pewno. Zweryfikujemy to w poniedziałek,gdy
  odpowiedzialny za odpowiedź na Państwa pismo pracownik wróci ze
  szkolenia i wyślemy odpowiedź raz jeszcze.

  Pozdrawiam

  Monika Czajkowska

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Uzdrowiskowy "WILLA FORTUNA" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Witam

  Przesyłam odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2019 r.

  1. Nie szpital nie zatrudnia dietetyka.

  2. Nie dotyczy.

  3. Tak istnieje możliwość  indywidualnej   porady  z dietetykiem.
  Informujemy o tym podczas zebrań informacyjnych z pacjentami,  lub
  poprzez kierownika kuchni.

  4.Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1
  pacjenta szpitala wynosi 22,11 zł

  5. Tak , szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.  Tak
  W  podpisanej umowie określono minimalną kwotę przeznaczoną na zakup
  składników użytych do przygotowania posiłków.

  6.  Szpital nie  posiada dokumentacji regulującej jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków.

  7. Tak  szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom. 
  Za kontrole odpowiada Dyrektor szpitala, lub osoba wyznaczona przez
  Dyrektora. Codzienne kontrole każdego posiłku wykonuje  także lekarz
  dyżurny, lub pielęgniarka.

  8. W  szpitalu nie  kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
  ilość pokarmu.

  9. Tak , w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka.

  10. Tak , w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia .   Wyznaczono osoby odpowiedzialne za kontakt w
  sprawie zgłoszenia ww. skarg.

  11. liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia  w szpitalu
  zgłoszonych do szpitala w 2017- 1 skarga i 2018 roku brak skarg.

  12.  Brak wiedzy na temat szkolenie z zakresu zasad prawidłowego
  żywienia chorych . Lekarze szkolą się indywidualnie.

  13. Szpital  stosuje wszystkie zalecone przez lekarza  diety dla
  pacjenta.  Źródło ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka)

  14. Nie dotyczy.

  15. Szpital nie zapewnia na życzenie pacjenta   diety wegetariańskiej
  lub wegańskiej.

  16. Szpital nie  zapewnia chorym doustnych suplementów pokarmowych.

  W dniu 2019-11-26 o 15:02, sprawa-16621@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki