Instytucja: 

Szpital w Dębnie im. Świetej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

1

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Nieznane

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  15 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Wniosek o informację publiczną - odpowiedzi przez Szpital w Dębnie im. Świetej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na  poniższe pytania, Szpital  Dębno im. Świętej Matki
  Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. odpowiada następująco:

  *1.*Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  *Odp. *W szpitalu jest zatrudniony jeden dietetyk.

  *2.*Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  *Odp.* Liczba pacjentów uzależniona jest od zgłoszonych potrzeb ( w
  szpitalu dziennie przebywa około 80 pacjentów ).

  *3.*Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  *Odp.* indywidualna porada dietetyka jest możliwa po zgłoszeniu przez
  lekarza lub pielęgniarkę koordynującą o potrzebie konsultacji.

  *4.*Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  *Odp.* całodzienne wyżywienie pacjenta wynosi 16,67 netto.

  *5.*Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  *Odp.* Szpital korzysta z usług firmy cateringowej i w podpisanej umowie
  koszt surowca nie może być mniejszy niż 10 zł netto na osobodzień (
  zapis w siw pkt 3).

  *6.*Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  *Odp. *W umowie zawartej z firmą cateringową szpital jasno określił z
  jakich surowców powinna korzystać firma cateringowa tj. posiłki muszą
  być wykonane ze świeżych
  i naturalnych produktów, bez użycia produktów gotowych zwłaszcza past
  kanapkowych pierogów, krokietów i sałatek warzywnych (pkt 3.3 siw),
  odnośnie kaloryczności szczegółowe informacje są ujęte w załączniku do
  umowy (opis diet posiłków), ponadto ww. załączniku opisane jest
  szczegółowe zapotrzebowanie na główne składniki odżywcze w danej diecie.

  *7.*Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  *Odp*. kontrole przeprowadzane są codziennie przez koordynator ds.
  żywienia oraz Panią dietetyk która przeprowadzała kontrolę w dniach
  świadczonych usług w szpitalu  (  2 dni  w tygodniu).

  *8.*Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?
  *Odp.* kontrole przeprowadzane są przez zatrudnione opiekunki na
  oddziałach oraz pielęgniarki dyżurne.

  *9.*Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?
  *Odp.* Wymóg określenia dietetyka jest zapisany w umowie (pkt nr 6).

  *10.*Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  *Odp.* W przypadku nieprawidłowości jest wystawiany protokół wadliwej
  usługi przez koordynatora ds. żywienia oraz dietetyka. Ze strony
  pacjentów nie odnotowano skarg dotyczących niewłaściwego żywienia.

  *11.*Prosimy o podanie liczby skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  *Odp.*Nie odnotowano skarg pacjentów oraz zatruć.

  *12.*Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  *Odp.* w 2018 lekarze nie mieli szkolenia z zakresu zasad prawidłowego
  szkolenia .

  *13.*Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).*
  Odp.*Diety stosowane w szpitalu oparte są na wiedzy dietetyka:
  - dieta podstawowa,
  - dieta łatwostrawna,
  - dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczów,
  - dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających
  wydzielanie sokużołądkowego,
  - dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów,
  - dieta wysokobiałkowa  oraz diety dobierane indywidualnie na zlecenie
  lekarza,

  *14.*Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  *Odp.* Szpital nie odnotował przypadku niezaprowiantowania pacjenta z
  powodu wskazanej diety ( Po konsultacji z lekarzem  dietetyk przekazuje
  jasne wytyczne dla firmy cateringowej która dostarcza posiłki dla danej
  diety.

  *15.*Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?
  *Odp*. Na wyraźne życzenie pacjenta szpital może zapewnić dietę
  wegetariańską lub wegańską za zgodą lekarza.

  *16.*Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  *Odp. *Szpital zapewnia pacjentom suplementy wspomagające poprawę zdrowia:
  - Nutramil,
  - Protifar,
  - Arginilan,
  - Nutridrink

  W dniu 2019-11-26 o 15:02, {{ email }} pisze:
  --
  ---------------------------------------------------
  Izabela Bekała - Biuro Zarządu
  e-mail: {{ email }}
  tel/fax 95 760 27 33, 95 760 21 68

  Administratorem danych osobowych jest:
  Szpital w Dębnie im.Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
  NIP 597 173 03 53, REGON 000306704 KRS 0000436693 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Kapitał zakładowy 14 893 600,00 zł.

  Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
  Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
  Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.