Instytucja: 

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_C9QPYAu.txt
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

  Sz. P.
  Katarzyna Batko-Tołuć,
  Szymon Osowski
  Członkowie Zarządu
  Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

  Odpowiadając na Państwa wiadomość e-mail z dnia 15.10.2019 r. w sprawie
  udostępnienia informacji publicznych, w załączeniu przesyłam pismo nr
  DN.076-31.2019 z dnia 22.10.2019 r.

  Z poważaniem
  dr n. med. Eligiusz Patalas
  Dyrektor
  Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

  W dniu 15.10.2019 o 22:41, {{ email }} pisze:
  --
  Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka

  Sekretariat
  Telefon: 52 3545 320
  Email: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Logo

  Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97 I 88-100 Inowrocław
  tel. + 48 (52) 354 55 00 I fax +48 (52) 354 52 79 I www.szpitalino.pl
  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego
  KRS 0000002494 I NIP: 556-22-39-217 I Regon: 092358780

  /UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej
  załączników może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania.
  Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem
  lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi,
  niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja,
  powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie
  o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość
  omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając
  odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania
  załączników. Dziękujemy. /

  Załączniki

  • logo.jpg
  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_inf._publicznej.pdf