Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez "GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej

  Dziękuję.
  Pozdrawiam.

  Ewa Todorov
  Kierownik Działu Zarządzania Jakością
  Rzecznik Prasowy

  tel. +48 695 722 228
  tel. +48 76 83 73 125
  e.todorov@szpital.glogow.pl mailto:e.todorov@szpital.glogow.pl

  Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o
  67- 200 Głogów, ul. Kościuszki 15
  www.szpital.glogow.pl http://www.szpital.glogow.pl/

  ---------------------------------------------

  Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, ul. Kościuszki 15
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
  Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483416,
  NIP 6932175190, kapitał zakładowy 19.000.000,00 złotych, informuje, że jest
  administratorem Pana/Pani danych,
  otrzymanych / przekazanych w związku z korespondencją prowadzoną drogą
  elektroniczną i przetwarza je dla celów wynikających z przedmiotu
  korespondencji, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, a
  także prawo wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia umotywowanego żądania
  zaprzestania przetwarzania tych danych.
  Podanie danych jest dobrowolne. Więcej informacji tutaj
  https://www.szpital.glogow.pl/dla-pacjenta/informacje-dla-pacjenta/ .

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do
  którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym.
  Wygląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek
  działań w oparciu o zawarte w nim informacje
  przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki