Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: poznan@wcpit.org
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2019-10-15 22:44

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przesyła odpowiedź
  na Państwa zapytanie.

  ---
  Z poważaniem
  Magdalena Antoniewicz

  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J.
  Zeylandów
  ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
  nr tel. 61 66 54 310

  -------------------------
  Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
  UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o
  podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
  przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
  korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe
  określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez
  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i
  Janusza Zeylandów (WCPiT), ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, zgodnie
  z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych
  zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić będą akta
  sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane
  zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy
  zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest
  warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu
  za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja
  będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do
  danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia
  skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach przysługuje
  Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na
  przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie
  przepisów prawa oraz kontrahentom WCPiT świadczących usługi serwisowe
  poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych
  osobowych: daneosobowe@wcpit.org. Instrukcja Kancelaryjna –
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
  zakładowych.

  Załączniki