Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <wotuiw@wotuiw.torun.pl> o 2019-10-15 22:44

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-10-16 09:38

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

  W odpowiedzi na Państwa pismo, na wstępie informuję, iż WOTUIW jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, udziela przede wszystkim
  1.. świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin w trzech formach:
  1.. całodobowej (oddziały szpitalne),

  2.. pośredniej (oddziały dzienne),

  3.. ambulatoryjnej;

  Pozostałe zadania WOTUIW oraz inne publiczne informacje dotyczące Ośrodka umieszczone są na stronie internetowej Ośrodka.

  Wobec powyższego, wskazuję, iż WOTUiW co roku przeprowadza procedurę przetargową na usługę cateringową na około 100 pacjentów. Posiłki dostarczane są 3 razy dziennie w tacach termoizolacyjnych na poszczególne oddziały od godz. 7.00 do godz. 17.30. Diety dla poszczególnych pacjentów są zlecane przez lekarzy oddziałowych, są to : dieta podstawowa, wątrobowa, trzustkowa, wegetariańska, cukrzycowa, żołądkowa, bezmleczna, bezglutenowa oraz pozostałe które zleci lekarz prowadzący. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk. Jednostka przeprowadza okresowe kontrole jakości oraz gramatury dostarczanych posiłków, integralna częścią pospisywanej umowy jest zgłaszanie skarg dot. niewłaściwego żywienia. Stawka żywieniowa wynosi 19,13 zł.

  z poważaniem
  Anna Piotrowska
  WOTUiW Toruń