Instytucja: 

SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_dScfBf7.txt
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłamy następujące informacje:

  *Ad.1*. Zatrudniono 1 dietetyka.

  Zakres obowiązków:

  -organizacja dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne,

  -opracowanie instrukcji i procedur zgodnie z zasadami GHP, GMP i
  Systemem HACAP
  ,

  -organizacja szkoleń personelu zajmującego się dystrybucją posiłków,

  -nadzór nad personelem zajmującym się dystrybucją posiłków,

  -udzielanie porad dietetycznych pacjentom Szpitala,

  -kontrolowanie posiłków przygotowanych i wydawanych z kuchni centralnej na
  oddziały szpitalne zgodnie z zasadami GHP,GMP, Systemem HACCAP,

  -kontrola wydawanych posiłków na oddziałach podczas dystrybucji posiłków,

  -kontrola pod względem wartości energii i zawartości skł. odżywczych w
  serwowanych posiłkach ,

  -ocena usług żywieniowych według umowy zawartej z firmą żywieniową ,

  - sporządzanie zestawień ilościowych żywionych chorych w okresie dekady i
  miesiąca ,

  -przygotowanie do księgowości faktur zestawienia chorych,

  -ocena jadłospisów dekadowych dla pacjentów i ich weryfikacja ,

  *Ad.2.* Na jednego dietetyka przypada 200 (+- 20) pacjentów w szpitalu.

  *Ad.3.* Tak, istnieje taka możliwość . Pacjenci są informowani o
  możliwości skorzystania z porady dietetyka podczas wizyty lub według
  zaleceń lekarskich.

  *Ad. 4.* Całościowa stawka dzienna żywieniowa to 15,59 zł (netto).

  *Ad.5*. Tak, korzystamy z usług firmy zewnętrznej. Procentu nie określono.

  *Ad.6. *Tak, posiadamy dokumentację dotyczącą regulacji kontroli
  jakości serwowanych
  posiłków, poprzez wykonywanie badań fizykochemicznych wybranej diety na
  poszczególnych oddziałach dotyczącej wartości energii , zawartości
  składników odżywczych i chlorku sodu przeprowadzonej przez WSS-E w Krakowie.

  *Ad.* *7.* W szpitalu kontrolą jakości serwowanych posiłków zajmuje się
  koordynator d/s. żywienia przy współpracy piel. epidemiologicznej oraz
  zespołu ds. zakażeń. Kontrole przeprowadzane są przynajmniej raz na kwartał
  lub w razie konieczności częściej .

  *Ad.8.*Nad ilością spożywanych posiłków podczas pobytu pacjenta sprawuje i
  nadzoruje personel oddziału, na którym leży pacjent, a w szczególności
  osoby będące przy dystrybucji posiłków (pracownicy szpitala) oraz opiekunki
  i pielęgniarka oddziałowa.

  *Ad.9.* Nie uwzględniono.

  *Ad. 10.*Tak, istnieje procedura postępowania podczas zatruć pokarmowych.
  Nadzór nad procedurą sprawuje piel. epidemiologiczna i zespół do spraw
  zakażeń . Skargi dotyczące niewłaściwego żywienia są kierowane do
  koordynatora ds. żywienia .

  *Ad.11. *W 2017/2018 nie było zatruć pokarmowych.

  *Ad.13. *W szpitalu obowiązuje 13 rodzajów diet opracowanych na podstawie*
  :*

  *M. Jarosz* ,, *Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach’’,*

  *M. Jarosz ,,Praktyczny podręcznik dietetyki’’,*

  *H. Ciborowska A. Rudnicka ,,Dietetyka, Żywienie zdrowego i chorego
  człowieka ’’ ,*

  *E. Poniewierka ‘’ Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i
  zaburzeniach metabolicznych’’ Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u
  chorych na cukrzyce 2017’’ Polskie Towarzystwo Diabetologiczne’’.*

  *Ad.14*. Szpital zapewnia pacjentom dietę bezmleczną i bezglutenową .

  *Ad.15. *Szpital na zlecenie lekarza zapewnia przygotowanie diet specjalnych
  również diety wegetariańskiej lub wegańskiej.

  *Ad.16.* Pacjenci wymagający żywienia wzbogaconego o większej zawartości
  białka otrzymują dietę wysokobiałkową z 5 posiłkami .

  W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

  Z poważaniem
  Łukasz Orłowski
  dyrektor ds. ekonomicznych

  Szpital św. Anny w Miechowie
  ul. Szpitalna 3
  32-200 Miechów
  tel. 41 38 20 333

  śr., 16 paź 2019 o 07:32 Sekretariat <{{ email }}>
  napisał(a):