Instytucja: 

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2019-10-15 22:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-10-16 07:02

 • Odpowiedz na pytania. przez SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

  W odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany w dniu 15.10.2019r.

  W związku z wnioskiem przesłanym w dniu 15.10.2019 r dotyczącym
  udostępnienia informacji publicznej Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
  odpowiada na poszczególne pytania zawarte w wniosku.

  Ad.1. Tak, w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu zatrudniony jest jeden mgr
  dietetyki klinicznej. Zakres obowiązków stanowi załącznik nr 1.

  Ad.2 W roku 2018 w Szpitalu hospitalizowano 1200 pacjentów, a od
  stycznia do września tego roku 921.

  Ad.3 Tak, jest możliwość uzyskania porady dietetycznej przez pacjentów
  Szpitala. Podczas przyjęcia pacjenci informowani są przez pielęgniarkę o
  możliwości konsultacji.

  Ad.4 Wysokość całodziennej stawki żywieniowej na jednego pacjenta wynosi
  13,82 zł brutto.

  Ad. 5 Tak, w umowie określono, iż minimalna kwota wsadu do kotła wynosi
  50 % stawki żywieniowej.

  Ad. 6 Tak, w umowie zawarto szczegółowe wymagania dotyczące
  kaloryczności diet oraz zawartości w nich składników odżywczych.
  Szczegóły znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia udostępnionym na
  stronie internetowej Szpitala.

  Ad.7 Za kontrolę jakości posiłków podawanych pacjentom odpowiada
  Dietetyk. Kontrole odbywają się codziennie.

  Ad.8 Pytanie jest niejasne, prosimy o szczegółowe doprecyzowanie o jaki
  sposób kontroli i określenia spożycia odpowiedniej ilości pokarmu u
  pacjenta chodzi.

  Ad. 9 Tak, w umowie z firmą kateringową określono wymóg zatrudnienia
  dietetyka. Umowa udostępniona jest na stronie internetowej Szpitala.

  Ad.10 Tak, zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Szpitala skargi są
  składane do Dyrekcji Szpitala.

  Ad.11 W roku 2017 odebrano 4 skargi dotyczące żywienia, a w 2018 6 skarg
  dotyczących żywienia. W Szpitalu nie odnotowano żadnego przypadku
  zatrucia pokarmowego.

  Ad. 12 Tak, w czerwcu 2018 roku zostało przeprowadzone szkolenie przez
  dietetyka dla lekarzy Szpitala dotyczące kwestii prawidłowego żywienia
  pacjentów w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu.

  Ad. 13 W Szpitalu stosuje się 4 rodzaje diety: podstawowa, łatwo
  strawna, łatwo strawna bogatobiałkowa i łatwo strawna z ograniczeniem
  łatwo przyswajalnych węglowodanów. Diety zostały opracowane na podstawie
  literatury naukowej przez dietetyka.

  Ad. 14 Szpital jest w stanie zapewnić każdy rodzaj diety. W razie
  szczególnych potrzeb żywieniowych pacjenta Szpital w umowie z firmą
  kateringową zastrzegł sobie możliwość zamawiania innych rodzajów diet.

  Ad.15 Tak.

  Ad. 16 Tak, Szpital w razie potrzeby zapewnia białko ( jest to zawarte w
  przetargu dotyczącym żywienia dojelitowego dostępnego na stronie
  internetowej), oraz w przypadku leczenia odleżyn specjalistyczne
  preparaty zawierające argininę.

  Załącznik nr 1

  _Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku pracy *Dietetyka Szpitala*_

  1.Wspomaganie procesu leczenia różnych chorób poprzez dobór odpowiednio
  zbilansowanej diety we współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta,

  2. Konsultacje dietetyczne pacjenta niedożywionego  lub zagrożonego nie
  dowierzaniem na zlecenie lekarza prowadzącego,

  3. Edukacja żywieniowa pacjentów,

  4. dobieranie odpowiednich składników w określonych dietach,

  5. sporządzanie zamówień diet na dzień następny zgodnie ze stanem chorych,

  6. kontrola posiłków dostarczanych przez catering pod względem
  temperatury, gramatury

  7. nadzorowanie dystrybucji posiłków,

  8. przygotowywanie diet płynnych z powierzonych produktów przez firmę
  cateringową

  9. opracowywanie zaleceń dietetycznych dla chorych wymagających
  modyfikacji diety wchodzących ze szpitala,

  10. kontrolowanie i akceptacja proponowanych przez firmę cateringową
  jadłospisu na przyjęty w umowie okres,

  11. przygotowywanie merytorycznej części materiałów do przetargu na
  żywienie pacjentów,

  12. nadzorowanie prawidłowości realizowanej umowy w zakresie cateringu,
  w tym przeprowadzanie audytów w firmie cateringowej,

  13. Wykonywanie innych zadań związanych ze świadczoną pracą oraz
  zlecanych przez zwierzchników służbowych, o ile nie przekraczają jego
  umiejętności lub kwalifikacji.

  --

  Pozdrawiam

  *Magda Gałąska*
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  tel. 32 22 13 661 lub 662 wew. 60

  *SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU*
  43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20
  www.szpitalorzesze.pl <http://www.szpitalorzesze.pl/>