Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. maila z dnia 15.10.2019r. z 22.54. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych z dnia
  15.10.2019r. ( godz. 22.54) mając na uwadze treść pytań oraz zakres
  informacji o które Państwo wnioskujecie ( pyt. nr 3,4,5, 7,9,13,14,15,)
  wskazujemy ,iż wszelkie informacje dotyczące postępowania o udzielenie
  zamówienia, ( w tym warunki realizacji umowy, umowa, warunki stawiane
  wykonawcom, ) na żywienie pacjentów naszej jednostki znajdują się na
  naszej stronie w zakładce zamówienia publiczne - przetargi - nr
  postępowania 8/US/2019 opublikowane w dniu 5.04.2019  i sa ogólnie
  dostępne.

  W pozostałym zakresie żadane przez państwa informacje maja charakter 
  informacji przetworzonej.

  Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacją przetworzoną
  jest taka gotowa informacja (dokument
  <http://przedsiebiorca-w-sadzie.wieszjak.pl/dokumenty>), którą na dzień
  złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji
  publicznej nie dysponuje. Do udostępniania informacji publicznej
  przetworzonej po stronie podmiotu zobowiązanego podjęte muszą być pewne
  dodatkowe czynności, które w szczególności polegają na sięgnięciu np. do
  dokumentacji źródłowej.

  Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w
  jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

  *Poprzez użycie zwrotu "szczególnie istotne" ustawodawca wprowadził
  kwalifikowaną formę interesu publicznego, bowiem nie wystarczy, aby
  udzielenie informacji było istotne z punku widzenia interesu
  publicznego, ale musi być ono "szczególnie istotne"*. Wnioskodawca musi
  więc wykazać, że informacje które zamierza uzyskać, nie dotyczą
  wyłącznie jego interesu, że działa on w interesie publicznym, a sprawa o
  której chce zostać poinformowany ma szczególne znaczenie dla
  funkcjonowania odpowiedniego podmiotu.

  W sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej
  nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej
  udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na
  sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej, wtedy wytworzenie dokumentu
  żądanej treści wskazywać będzie na proces jej przetworzenia. Wówczas
  żądana informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej, tj.
  takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń,
  zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie
  określonych środków osobowych i finansowych.

  Mając na uwadze powyższe podtrzymuje jak w treści niniejszego pisma.

  --
  Z poważaniem
  Malwina Ratajczak
  sekretariat
  Opolskiego Centrum Onkologii
  im.Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
  45-061 Opole ul.Katowicka 66A
  tel.77 441 60 01
  fax.77 441 60 03
  email:sekretariat@onkologia.opole.pl