Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  15 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  15 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

  Dzień dobry

  SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy  poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane w
  e- mailu 26.11.2019 r pytania.

  Ad 1
  Zakres obowiązków dietetyka
  1.Współpraca z Wykonawcą i komórkami organizacyjnymi w zakresie doboru
  prawidłowych diet leczniczych.
  2.Konsultacje pacjentów hospitalizowanych w zakresie prawidłowego
  odżywiania,udział w Zespole żywieniowym.
  3.Comiesięczne rozliczanie raportów żywieniowych i weryfikacja
  merytoryczna wystawianych faktur przez Wykonawcę.
  4.Analiza i akceptacja jadłospisów dekadowych przygotowanych przez
  dietetyka Wykonawcy.
  5.Kontrola organoleptyczna posiłków.
  6.Kontrola zasadności przydzielanych diet i posiłków dodatkowych.
  7.Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów w Poradni Diabetologicznej w
  zakresie prawidłowego odżywiania.
  8.Przestrzeganie procedur jakościowych,instrukcji i zarządzeń
  obowiązujących  w zakładzie.
  9.Wykonywanie obowiązków służbowych sumiennie i starannie oraz
  przestrzeganie poleceń przełożonych.
  10.Dbanie,aby powierzone zadania były realizowane z najwyższą jakością.
  11.Pełnienie zastępstw wyznaczonych przez przełożonych w innych
  komórkach organizacyjnych SPWZOZ MSWiA zgodnie z kwalifikacjami.
  12.Stosowanie zasada określonych w polityce bezpieczeństwa,ISO i
  instrukcjach wewnętrznych.
  13.Stałe podnoszenie swoich umiejętności  i kwalifikacji zawodowych w
  zakresie samokształcenia i uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych oraz
  zewnętrznych  kierowanych przez Dyrektora.
  14.Wykonywanie innych czynności zaleconych przez przełożonych zgodnie z
  kwalifikacjami , a nie objętych niniejszym zakresem.
  Ad 2- 1 dietetyk na wszystkich pacjentów
  Ad 3-Istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady-lekarz zleca
  konsultację dietetyczną jeśli istnieje taka potrzeba
  Ad 4-stawka żywieniowa przypadająca na 1 pacjenta- 21,58 zł brutto
  Ad.5-szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej,koszt
  surowca powyżej 9,5 zł /osobę
  Ad.6-wartość odżywcza i kaloryczna posiłków zawarta jest w jadłospisach
  dziennych dla diet wraz  z alergenami
  Ad.7-jakość posiłków kontrolowana jest przez dietetyka szpitala
  każdorazowo  w dni robocze przy dostawie
  Ad.8-kontrola bieżąca  przez personel medyczny oddziału
  Ad.9-w umowie z firmą cateringową określony jest wymóg zatrudnienia
  dietetyka
  Ad.10-tak,dietetyk oraz Pełnomocnik ds.pacjenta
  Ad.11-w 2017 r.:0; w 2019 r.:0
  Ad.12-tak
  Ad.13
  wg zestawienia jn.

  1.

  Dieta łatwo strawna

  2.

  Dieta podstawowa 2400 kcal (Położnictwo)

  3.

  Dieta podstawowa

  4.

  Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika

  5.

  Dieta łatwo strawna bogato białkowa

  6.

  Dieta niskobiałkowa

  7.

  Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzyca 5
  posiłkowa)

  8.

  Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzyca 6
  posiłkowa)

  9.

  Dieta ubogo energetyczna 1500 kcal

  10.

  Dieta ubogo energetyczna 1000 kcal

  11.

  Dieta płynno-odżywcza wzmocniona przez zgłębnik

  12.

  kleik + suchary, herbata

  13.

  Kisiel

  14.

  Zupa ryżowa,herbata

  W/w diety mogą podlegać kombinacji pod względem konsystencji posiłków
  (papkowate, przecierane, płynne) oraz modyfikowane pod względem
  tłuszczu, białka, błonnika i składników mineralnych.

  Zamawiający wymaga przygotowania posiłków zgodnie z zaleceniami
  Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w
  opracowaniu „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” Warszawa
  2011, red. prof. dr hab. n. med Mirosław Jarosz oraz na podstawie „
  Normy żywienia człowieka” red. Mirosław Jarosz, Barbara Bułhak-
  Jachymczyk PZWL, Warszawa 2008, 2011.

  Ad.14-Szpital jest w stanie zapewnić każdy rodzaj diety,w umowie z firmą
  cateringową jest zapis mówiący ,że Szpital  zastrzega sobie możliwość
  zastosowania diety indywidualnej, zalecanej przez lekarza.

  Ad.15-Szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską w oparciu o w/w
  diety.

  Ad.16-Tak,zapewnia

  opracowała: Monika Leszczyńska

  Z wyrazami szacunku
  Za-ca Dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych
  Główny Księgowy
  Mirosława Cieślak

  SPWZOZ MSWIA w Bydgoszczy
  ul.Markwarta 4-6
  85-015 Bydgoszcz
  tel. 52 58 26 205