Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

  Dzień Dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na pytania dotyczące żywienia

  --

  Dziękuje i Pozdrawiam,
  Żaneta Jończak
  Kierownik Działu Organizacyjnego
  Powiatowy Szpital
  im. Wł. Biegańskiego w Iławie
  14-200 Iława
  ul. Gen. Andersa 3
  tel. 89 6449 806

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI
  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
  ,,Rozporządzeniem’’,
  informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im.
  Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3.
  2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany
  został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail:
  abi@szpital.ilawa.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na
  podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
  świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe:
  oprogramowania, sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi
  podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  • umowy - 10 lat
  • dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat
  • faktury VAT – 5 lat
  • dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii
  Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o
  dofinansowanie projektu
  współfinansowanego z UE.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
  danych osobowych
  będzie brak możliwości realizacji umowy.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.

  Załączniki