Instytucja: 

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2019-10-15 23:06

  odczytano w dniu 2019-10-16 08:24.

 • żywienie w szpitalu - udostępnienie informacji publicznych przez INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

  Pan Szymon Osowski
  Prezes Sieci Obywatelskiej
  Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Szanowny Panie Prezesie
  W odpowiedzi na przesłane do Instytutu w dniu 2019-10-15 o godz. 23:06 zapytania celem udostępnienia informacji publicznych przedstawiam w kolejności odpowiedzi:

  Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  W szpitalu zatrudniono dietetyka. Do obowiązków dietetyka należą następujące zadania: konsultacje pacjentów, zamawianie posiłków, kontrola jadłospisów szpitalnych, kontrola jakości żywności, prowadzenie dokumentacji związanej z usługą żywienia.
  Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  Na jednego dietetyka przypada 267 pacjentów.
  Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Pacjent, który wymaga porady dietetyka kierowany jest na indywidualną konsultację przez lekarza prowadzącego.
  Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  Aktualna dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,25 PLN.
  Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W umowie nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
  Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  Wykonawca usługi żywienia systematycznie przesyła wyliczenia dotyczące wartości energetycznej oraz zawartości składników odżywczych w poszczególnych dietach. Ponadto w codziennych jadłospisach oznaczone są alergeny.
  Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  W szpitalu kontroluje się ilość i jakość posiłków. Dietetyk odpowiada za zgodność z zamówieniem, kontrolę gramatury, temperatury oraz smaku (degustacja). Kontrole odbywają się codziennie.
  Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  Dietę odpowiednią do stanu klinicznego pacjenta ustala lekarz, natomiast pielęgniarki codziennie kontrolują, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu.
  Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  W umowie z firmą cateringową nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka, nie jest to przedmiotem zamówienia.
  Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  W szpitalu pacjent ma możliwość złożenia skargi dotyczącej niewłaściwego żywienia wypełniając ankietę dotyczącą usługi żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłaszania skarg jest pielęgniarka oddziałowa, która przekazuje informacje do Sekcji Zabezpieczenia Żywienia.
  Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  W 2017 i 2018 roku przeprowadzano badania opinii pacjentów w zakresie usługi żywieniowej, w których chorzy mogli wyrazić uwagi w celu ewentualnej zmiany serwowanych posiłków.
  W podanych latach nie było przypadków zatrucia pokarmowego spowodowanego posiłkami dostarczonymi przez firmę cateringową.
  Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  W 2018 r. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc organizował szkolenie dla lekarzy z zakresu prawidłowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dojelitowego i parenteralnego.
  Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  W szpitalu stosowane są następujące diety:
  - Dieta podstawowa
  - Dieta lekkostrawna (dieta łatwo strawna)
  - Dieta cukrzycowa (dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów)
  - Dieta trzustkowa/ dieta wątrobowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu):
  - Dieta wątrobowo – cukrzycowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu i ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów)
  - Dieta wrzodowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego):
  - Dieta wysokokaloryczna
  - Dieta bogatobiałkowa (dieta łatwo strawna bogatobiałkowa)
  - Dieta niskokaloryczna (dieta ubogoenergetyczna)
  - Dieta płynna (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
  - Dieta lekkostrawna mielona (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
  - Dieta bogatobiałkowa mielona bezmleczna (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
  - Dieta niskobiałkowa (dieta łatwo strawna niskobiałkowa)
  - Dieta ziemniaczana
  - Dieta bezglutenowa
  - Dieta bezsolna (dieta niskosodowa)
  - Dieta bezmięsna (dieta wegetariańska)
  - Dieta bezmleczna
  - Kleik
  - Marchwianka
  - Dieta przemysłowa
  - Dieta indywidualna
  Diety zostały opracowane na podstawie wiedzy dietetyka oraz dostępnych publikacji np. Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach (wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, 2011), Praktyczny podręcznik dietetyki (wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, 2010), Dietetyka – żywienie zdrowego i chorego człowieka (wydawnictwo Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2017)
  Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  Szpital zapewnia pacjentowi każdą dietę wskazaną przez lekarza.
  Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską.
  Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia.

  Z poważaniem
  mgr inż. Marek Marszałkowski
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
  mob. 784992218
  tel. 22 4312428 /sekr./, fax +48 22 4312452
  22 4312450, 22 4312420
  {{ email }}

  Uwaga!
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Attention!
  The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.