Instytucja: 

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na złożony przez Państwa drogą elektroniczną wniosek z dnia 15.10.2019 w sprawie uzyskania informacji w zakresie prowadzenia dietetyki przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (dalej Instytut) na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., uprzejmie informuję, że Instytut jest w trakcie wygaszania działalności co w konsekwencji doprowadzi do jego likwidacji.
  Ze względu na odejście z pracy merytorycznych osób nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania, gdyż od 1 lipca br. jedynymi pracownikami, których zatrudnia Instytutu jest jedynie kilku pracowników administracyjnych.
  Mając powyższe na uwadze wyjaśniam co następuje:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  Ad. 1. Instytutu obecnie nie zatrudnia dietetyka/dietetyków.

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  Ad. 2. Obecnie nie są przyjmowani pacjenci.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  Ad. 3. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  Ad. 4. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  Ad. 5. Instytut nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  Ad. 6. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  Ad. 7. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  Ad. 8. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  Ad. 9. Instytut nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Brak umowy.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  Ad. 10. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  Ad. 11. Ze względu na brak merytorycznych osób Instytut nie jest wstanie odpowiedzieć na zadane pytanie.

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  Ad. 12. W aktach pracowniczych nie widnieją zaświadczenia/certyfikaty itp. z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  Ad. 13. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  Ad. 14. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  Ad. 15. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  Ad. 16. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

  z wyrazami szacunku

  ---------------------------------------------------------------------
  Marcin Ozygała

  p.o. Dyrektora
  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
  tel: (32) 634 12 82
  kom: 515-665-305
  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>, {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.