Instytucja: 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2019-10-15 23:06

  odczytano w dniu 2019-10-16 07:49.

 • Odpowiedź na wniosek przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji
  publicznej z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w
  Rzeszowie.

  Barbara Rożkiewicz

  Sekretariat Dyrektora

  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1

  im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

  ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

  tel. 17 86 66 001, fax 17 86 66 020

  email: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
  lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
  wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
  zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
  otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
  drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
  elektronicznej.

  This information is intended only for the person or entity to which it is
  addressed and may contain confidential and/or privileged material.
  Unauthorised use of this information by person or entity other than the
  intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake,
  please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete
  this information from any computer.

  Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila.

  Załączniki

  • image001.png
  • Odpowiedż_inf._publ._Watchdok.pdf