Instytucja: 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2019-10-15 23:10

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o informację przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry.

  Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania.
  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
  cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
  obowiązków.

  Odp. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk. Zał. nr 1 – zakres obowiązków Dietetyka

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  Odp. Na jednego dietetyka przypada około 190 pacjentów.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
  pacjentów?

  Odp. Nie.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  Odp. Dzienna stawka żywieniowa jaki możemy podać, to średni koszt produktów żywnościowych (tzw. wsad do kotła) za październik 2019 r. wynosi 8,44 zł.

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
  Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
  kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
  przygotowania posiłków?

  Odp. Nie.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
  barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  Odp. Szpital nie posiada dokumentacji regulującej ilość konserwantów, barwników i dodatków. Wartość odżywcza i kaloryczna obliczana jest przy pomocy programu WIKT.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
  pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
  się odbywają?

  Odp. Nie.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
  ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
  one się odbywają?

  Odp. Nie.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?

  Odp. Nie mamy zawartej umowy z firmą cateringową.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  Odp. W szpitalu cyklicznie przedkładane są pacjentom ankiety dot. żywienia. Brak zarejestrowanych skarg na temat żywienia bądź zatrucia.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
  żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
  roku.

  Odp. Brak

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  Odp. Nie przeprowadzano szkoleń.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).

  Odp. Rodzaje stosowanych diet – żywienie podstawowe, dieta lekkostrawna, dieta ubogopurunowa, dieta bezmleczna, dieta bezglutenowa, dieta przecierana. Diety przygotowywane są na podstawie wiedzy Dietetyka.

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
  wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
  sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  Odp. Szpital zapewnia pacjentowi dietę bezmleczną i bezglutenową.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
  lub wegańską?

  Odp. Szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Odp. Nie.

  Pozdrawiam

  Robert Pilarczyk
  Kierownik Działu Żywienia i Zaopatrzenia
  Tel. 697 071 534
  ___________________________________________

  Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. J.Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
  tel. +48 75 645 9600, fax. +48 75 6459601
  {{ email }}, www.dcr.org.pl
  NIP: 614-15-30-335 KRS: 0000143957 REGON: 231139207
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wielkość kapitału zakładowego: 15 436 500,00 zł

  Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli wiadomość ta trafiła do Ciebie omyłkowo, uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy i usunięcie kopii.

  Załączniki

  • Zał._nr_1_-_zakres_obowiązków_Dietetyka.pdf