Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ARKA VITAE Spółka akcyjna

  Dzień dobry

  Panie Radku robimy coś z tym?

  pozdrawiam

  W dniu 17.10.2019 o 10:19, sprawa-16923@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Pozdrawiam
  Dagmara Śliwka
  Dyrektor Ośrodka Tulipan
  Kierownik Sanatorium Ustroń

  Tel.: 604 157 574
  +48 33 854 37 80

  Sanatorium Ustroń
  Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

  www.hotel.tulipan.pl
  www.hotel-magnolia.pl
  www.sanatorium.ustron.pl
  www.domseniora.org

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez ARKA VITAE Spółka akcyjna

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres nzoz@sanatorium-ustron.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ARKA VITAE Spółka akcyjna

  Szanowni Państwo,

  W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 17.10.2019 roku, po analizie jego treści uprzejmie
  informuję, że nie możemy udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w
  Państwa wniosku, bowiem nie jesteśmy podmiotem zobowiązanym do
  udostępniania informacji w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
  dostępie do informacji publicznej, zatem nie są spełnione przesłanki
  ustawowe udzielenia informacji. Ustawa o dostępie do informacji
  publicznej enumeratywnie wskazuje w art. 4 podmioty zobowiązane, tj.
  władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne. Żaden punkt
  nie wymienia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących
  usługi komercyjne, w których cały kapitał należy do krajowych osób
  fizycznych lub prywatnych osób prawnych, bez żadnego udziału w kapitale
  Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych czy też samorządu
  terytorialnego. Wynika z tego, że nie jesteśmy podmiotem zobowiązanym do
  stosowania ustawy.

  Co więcej, nawet jeżeli by uznać, że jesteśmy podmiotem zobowiązanym (z
  czym się nie zgadzamy), to i tak nie możemy udzielić informacji o treści
  żądanej przez Państwa z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2
  ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 11 ustawy o
  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Informacje, o których udostępnienie
  Państwo wnosicie są ściśle związane z procesem świadczenia usług przez
  nasze Ośrodki, posiadają one dla nas wymierną wartość gospodarczą.
  Informacje te nie są powszechnie znane w danej branży. Wykorzystanie
  takiej informacji przez innego przedsiębiorcę mogłoby narazić nas na
  znaczną szkodę majątkową. Ośrodki Magnolia i Tulipan są własnością w
  100% prywatnych podmiotów. W samym Ustroniu jest kilkadziesiąt ośrodków
  oferujących usługi hotelarsko-sanatoryjne. Rosnąca konkurencyjność pod
  względem jakości i zakresu oferowanych usług oraz coraz większe
  wymagania stawiane podmiotom świadczącym takie usługi sprawiają, że
  coraz trudniej pozyskać lojalnego klienta, który skorzysta z usług po
  raz kolejny i poleci dany obiekt swoim znajomym, dlatego sposób (model)
  świadczenia przez nas usługi (w tym informacje, o które Państwo
  wnioskujecie) są przez nas chronione.

  Mając na uwadze powyższe, z uwagi na niespełnianie przesłanek ustawowych
  obligujących do udzielania informacji, a także komercyjny aspekt
  tajemnicy przedsiębiorstwa informuję, że nie jest możliwe udzielenie
  informacji o treści przez Państwa żądanej.

  Z wyrazami szacunku,

  Dagmara Śliwka

  Dyrektor Ośrodka Tulipan
  Kierownik Sanatorium Ustroń

  Tel.: 604 157 574
  +48 33 854 37 80

  Sanatorium Ustroń
  Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

  www.hotel.tulipan.pl
  www.hotel-magnolia.pl
  www.sanatorium.ustron.pl
  www.domseniora.org

  W dniu 17.10.2019 o 10:19, sprawa-16923@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Pozdrawiam
  Dagmara Śliwka
  Dyrektor Ośrodka Tulipan
  Kierownik Sanatorium Ustroń

  Tel.: 604 157 574
  +48 33 854 37 80

  Sanatorium Ustroń
  Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

  www.hotel.tulipan.pl
  www.hotel-magnolia.pl
  www.sanatorium.ustron.pl
  www.domseniora.org