Instytucja: 

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Odpowiedź na wniosek o informację publiczna przez BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  TEMAT:
  Fwd: Odpowiedź na wniosek o informację publiczna

  DATA:
  2019-10-31 08:48

  OD:
  Edyta Okońska <{{ email }}>

  DO:
  Sprawa 16940 <{{ email }}>

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  TEMAT:
  Odpowiedź na wniosek o informację publiczna

  DATA:
  2019-10-31 08:34

  OD:
  Edyta Okońska <{{ email }}>

  DO:
  {{ email }}

  W odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o dostępie do informacji
  publicznej Brzeskie Centrum Medyczne udziela odpowiedzi na podstawie
  art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) w
  poniższym brzmieniu:

  Ad. 1 W szpitalu jest zatrudnionych dwóch dietetyków na stanowisku:
  starszy dietetyk oraz dietetyk przy oddziale dziecięcym.

  Ad. 2 Na dietetyka przypada dziennie około 160 pacjentów.

  Ad. 3 Tak - pacjent po skończonej hospitalizacji lub w razie potrzeby w
  czasie hospitalizacji wg uznania lekarza prowadzącego może zostać
  skierowany do dietetyka który jest dostępny codziennie w godzinach od
  7.25 do 15.00.

  Ad. 4 Wartość całodziennej stawki żywieniowej pacjenta wynosi 15,74 zł
  brutto.

  Ad. 5 Tak - usługi żywieniowe dla szpitala świadczy firma cateringowa.
  BCM nie ingeruje w koszty zakupu produktów przeznaczonych na
  przygotowywanie posiłków, jednak mamy nadzór nad jakością dostarczanych
  posiłków i gatunkiem dostarczanych produktów.

  Ad. 6 Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów, która
  jest ściśle określona i dołączona do umowy.

  Ad. 7 Tak - Starszy Dietetyk, kontrole są prowadzone codziennie podczas
  dostarczania posiłków.

  Ad. 8 Kontrole spożywania posiłków przez pacjentów sprawdzane są
  codziennie przez personel danego oddziału.

  Ad. 9 Nie, aczkolwiek firma cateringowa świadcząca usługi dla BCM
  zatrudnia dietetyka.

  Ad. 10 Tak - skargi są zgłaszane do Starszego Dietetyka.

  Ad. 11 Skarg w latach 2017 - 2018 było 6

  Ad. 12 Nie

  Ad. 13 Diety: podstawowa, łatwostrawna, wątrobowa, wrzodowa, cukrzycowa,
  sonda, pooperacyjna, przecierana, płynna, głodówka oraz rozszerzenie
  każdej z diet. Źródłem opracowania diet jest wiedza dietetyka po
  zleceniu przez lekarza.

  Ad. 14 Zawsze jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę indywidualną.

  Ad. 15 Tak

  Ad. 16Tak

  W załączeniu wykaz alergenów, wykaz diet w BCM, kaloryczność posiłków i
  zakresy czynności dietetyków zatrudnionych w BCM,

  z poważaniem,

  --
  ______________________________
  Edyta Okońska
  Kierownik Działu
  Organizacyjno - Prawnego
  Brzeskiego Centrum Medycznego
  tel. 605 462 915

  --
  ______________________________
  Edyta Okońska
  Kierownik Działu
  Organizacyjno - Prawnego
  Brzeskiego Centrum Medycznego
  tel. 605 462 915

  --
  ______________________________
  Edyta Okońska
  Kierownik Działu
  Organizacyjno - Prawnego
  Brzeskiego Centrum Medycznego
  tel. 605 462 915

  Załączniki

  • 1a6242fb.png
  • 1a6242fb_w1tEfps.png
  • 1a6242fb_garUZXW.png
  • alergeny.pdf
  • Diety_BCM.pdf
  • kaloryczność.pdf
  • Zakres_czynności.pdf