Instytucja: 

CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Fwd: Fw: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

  *
  Z poważaniem,

  mgr Dariusz Balewski
  /Specjalista ds.Prawnych/
  Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
  * ul. Gąsiorowskiego 12/14
  05-510 Konstancin - Jeziorna
  www.ckr.pl

  Nr KRS 0000008796 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
  Wysokość kapitału zakładowego 3 124 500,00zł
  Alior Bank S.A. 43 2490 0005 0000 4530 1204 6999

  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata.
  Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim
  przez osoby inne niż adresat.
  Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego
  skasowanie i powiadomienie nadawcy.
  Dziękujemy.

  CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this
  document and is intended only for the use of the addressee.
  If you are not the addressee, you may not copy or deliver this to anyone
  else.
  If you receive this document by mistake, please delete it and notify us
  immediately.
  Thank you.

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Fw: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 21 Oct 2019 09:56:49 +0200
  Nadawca: Paulina Łukasiewicz <{{ email }}>
  Adresat: Dariusz Balewski <{{ email }}>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fw: Wniosek o informację publiczną
  Data: Thu, 17 Oct 2019 11:26:53 +0200
  Nadawca: Jadwiga Klos <{{ email }}>
  Odpowiedź-Do: Jadwiga Klos <{{ email }}>
  Adresat: Ewelina Kardas-Gola <{{ email }}>

  Z poważaniem,

  Jadwiga Kłos

  Sekretariat V-ce Prezesa prof.dr hab. n. med. Jarosława Deszczyńskiego
  Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. Gąsiorowskiego 12/14
  05-510 Konstancin - Jeziorna

  www.ckr.pl
  {{ email }}

  Tel. 22 754 71 89
  22 703 01 12
  Fax. 22 754 71 87

  NIP 123-09-30-105
  Nr KRS 0000008796 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
  Wysokość kapitału zakładowego 3 124 500,00 zł
  Bank BPH S.A. 50 1060 0076 0000 3210 0018 7563

  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania
  się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
  osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez
  pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.
  CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this
  document and is intended only for the use of the addressee.

  Załączniki

  • Odpowiedź_.pdf