Instytucja: 

CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Nieznane

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • wniosek o udzielenie informacji publicznej - żywienie przez CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry,

  uprzejmie informuję, iż odpowiedź na Państwa wniosek jest w trakcie
  przygotowania i zostanie wysłana w najbliższych dniach.

  Z poważaniem,

  Magdalena Horyd

  Kierownik Działu Logistyki

  tel. 795-523-622

  Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o.

  ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

  tel. 22 255 98 00

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.szpitalzelazna.pl> www.szpitalzelazna.pl

  CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" sp. z o.o. z siedzibą ul. Żelazna 90, 01-004
  Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział
  Gospodarczy KRS 0000445779; Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, REGON
  012103423, NIP 527-01-04-746.

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
  lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
  wiadomości e-mail przez osobę

  lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami
  prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i
  usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Dziękujemy

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. żywienia w Centrum Medycznym Żelazna, w załączeniu przekazuję skan pisma z odpowiedzią.

  Z poważaniem,

  Hanna Mikołajczyk

  Asystentka Zarządu

  tel.: 22 25 59 800 centrala

  tel.: 22 25 59 801 sekretariat

  faks: 22 25 59 913

  Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

  ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

  tel. 22 255 98 00

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  www.szpitalzelazna.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-004) przy ul. Żelaznej 90. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej <https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/> https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/

  CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” sp. z o.o. z siedzibą ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000445779; Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, REGON 012103423, NIP 527-01-04-746.

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę

  lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Dziękujemy

  Załączniki

  • image001_oqFnx1v.jpg
  • 20191129154721275.pdf
 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. żywienia w Centrum Medycznym Żelazna, w załączeniu przekazuję skan pisma z odpowiedzią.

  Z poważaniem,

  Hanna Mikołajczyk

  Asystentka Zarządu

  tel.: 22 25 59 800 centrala

  tel.: 22 25 59 801 sekretariat

  faks: 22 25 59 913

  Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

  ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

  tel. 22 255 98 00

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  www.szpitalzelazna.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-004) przy ul. Żelaznej 90. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej <https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/> https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/

  CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” sp. z o.o. z siedzibą ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000445779; Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, REGON 012103423, NIP 527-01-04-746.

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę

  lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Dziękujemy

  Załączniki

  • image001_qYKeARp.jpg
  • 20191129154721275_0Wfxrxk.pdf