Instytucja: 

CENTRUM TERAPII NERWIC W MOSZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM TERAPII NERWIC W MOSZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo,

  Poniżej załączamy odpowiedzi na Państwa pytania.

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

  W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. zatrudniony jest dietetyk w ramach umowy outsourcingowej. Do zadań dietetyka określonych w umowie należy:

  1) monitorowanie realizacji umowy z firmą cateringową, w tym jakości posiłków pod względem zgodności z obowiązującymi zasadami żywienia i zaleceniami lekarskimi,

  2) udziału w pracach związanych z przygotowaniem przetargu na usługę cateringową,

  3) opracowywania indywidualnych diet zleconych przez lekarzy,

  4) weryfikacji jadłospisów proponowanych przez firmę cateringową,

  5) prowadzenia indywidualnych rozmów z pacjentami i edukacji dla grup pacjentów,

  6) prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie powierzonych zadań.

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  Na zatrudnionego w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. dietetyka przypada średnio od 80 do 110 pacjentów w zależności od ilości aktualnie przebywających na pobycie pacjentów.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

  Dietetyk prowadzi raz w tygodniu regularne spotkania z pacjentami. Informacja o spotkaniu wpisywana jest do programu zajęć terapeutycznych każdego pacjenta.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  Całościowa dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 pacjenta jest w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. uzależniona od diety:

  a. dieta podstawowa 16,39 zł,
  b. dieta specjalistyczna 16,89 zł.

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

  Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W podpisanej między stronami umowie nie określono kwoty minimalnej ani procentowej przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  W części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w załączeniu) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla przetargu na „Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic” w rozdziale X „Diety” szczegółowo opisane są dobowe normy składników pokarmowych, normy dobowe według produktów, minimalne ilości składników posiłku, dodatkowe wymagania i rodzaje diet oraz dodatki onkologiczne jak również lista produktów niewskazanych.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  Główny ciężar kontroli jakości posiłków podawanych pacjentom spoczywa na pielęgniarce oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej, wspomaga ją w pracy dietetyk.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. nie prowadzi się kontroli w kierunku spożywania przez pacjentów odpowiedniej ilości pokarmów.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

  W umowie z zewnętrzną firmą cateringową nie określono wymogu zatrudnienia przez usługodawcę dietetyka.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia. Skargi składane są bezpośrednio do Prezesa Zarządu przez Sekretariat.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

  Liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia w latach 2017 i 2018 wynosiła po jednej w każdym roku.

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii oraz lekarze w trakcie specjalizacji zatrudnieni w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. nie przechodzili w 2018 roku żadnych szkoleń z zakresu prawidłowego żywienia chorych w szpitalach.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

  W części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla przetargu na „Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic” w rozdziale X „Diety” szczegółowo opisane są rodzaje diet: podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa, wątrobowa, żołądkowa, wegetariańska/wegańska, eliminacyjna, bezglutenowa, bezmleczna, wrzodowa, papkowata, kleik suchary, inne zlecone przez lekarza, dodatki onkologiczne (dodatkowo np.: mleczne zupy, napoje mleczne fermentowane, koktajle, twarogi, pasty itd.)

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej, wspomagana przez dietetyka zgłasza do firmy cateringowej potrzebę przygotowania posiłków według wymaganej dla danego pacjenta diety. Firma cateringowa ma obowiązek przygotować odpowiednie posiłki.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

  Szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską. Wspomniane diety znajdują się na liście diet opisanych w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla przetargu na „Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic” w rozdziale X „Diety”

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o. o. to szpital o profilu psychiatrycznym i nie zapewnia chorym doustnych suplementów pokarmowych wspomagających powrót do zdrowia.

  Z poważaniem,

  Marek Drobik

  Prezes Zarządu

  Załączniki

  • Diety_i_inne_wymagania.pdf