Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez LECZNICE CITOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Dzień dobry,

  poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na pytania zadane 17.10.2019r.

  Pozdrawiam

  cid:image001.png@01D57922.60E05060


  *Kinga Napiątek*

  Asystentka Zarządu

  tel. +48 566597707
  kom. +48 723186654

  e-mail: knapiatek@citomed.pl <mailto:knapiatek@citomed.pl>

  ------------------------------------------------------------------------

  Lecznice Citomed Sp. z o.o.
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  87-100 Toruń
  www.citomed.pl <http://www.citomed.pl>

  ------------------------------------------------------------------------

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu
  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166295
  NIP: 879-01-79-924
  wysokość kapitału zakładowego: 1 835 200,00 zł

  ------------------------------------------------------------------------

  Ta wiadomość i/lub jej załączniki mają status poufny i mogą podlegać
  obowiązkowi dochowania tajemnicy korespondencji. Jeśli nie jesteś jej
  adresatem, to uprzejmie informuję, że wykorzystywanie, przekazywanie czy
  kopiowanie tej wiadomości
  jest nielegalne. Prosimy zawiadom nas natychmiast i wykasuj tę wiadomość
  i/lub jej załączniki ze swojego systemu.

  ------------------------------------------------------------------------

    1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków./-*nie*/
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*/brak/*
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
  pacjentów?*/tak, /*/*w rozmowie z lekarzem prowadzącym, pielęgniarką
  dyżurną.*/
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*/50zł/*
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  */tak/nie/*
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie./*nie*/
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?/*pielęgniarki dyżurujące, za każdym razem jak podają posiłek,
  wszelkie uwagi przekazują przełożonej pielęgniarek*/
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają? */Pacjenci przebywają w 98% 1 dobę, przychodzą umówieni na
  zabieg operacyjny i wychodzą następnego dnia lub sporadycznie w 2-3
  dobie.Pacjenci przychodzą w dobrej ogólnej  kondycji zdrowotnej. /*
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?/*nie*/
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? */nie ma/*
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku*/. brak
  skarg/*
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? */nie/*
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).*/cukrzycowa, wegańska,   bezglutenowa, bezmleczna, normalna
  wiedza dietetyka/*
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*/nie ma problemu z zapewnieniem
  diet wskazanych wyżej./*
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską? */tak/*
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?*/pkt 8/*

  W dniu 17.10.2019 o 10:32, sprawa-17076@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki