Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@jonscher.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

  Dzień dobry,

  W imieniu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
  na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, uprzejmie wyjaśniam, co
  następuje.

  W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na podstawie szeregu
  rozproszonych dokumentów, które znajdują się w innych komórkach
  organizacyjnych szpitala, jak również w związku z koniecznością uprzedniego
  przeprowadzenia analiz (już zakończonych), czy wnioskowana informacja nie
  stanowi informacji przetworzonej, z uwagi na fakt, że koniecznym jest
  opracowanie zestawienia wnioskowanych analiz na podstawie szeregu
  dokumentów, przedmiotowa informacja publiczna zostanie Państwu udostępniona
  do końca bieżącego tygodnia - tj. do dnia 20 grudnia 2019r. Powodem
  opóźnienia jest konieczność zestawienia szeregu informacji jak i duże
  obciążenie pracowników zadaniami bieżącymi, związanymi z trudną sytuacją w
  służbie zdrowia (ze względu na tajemnicę zawodową zobowiązany jestem do
  niepodawania szczegółów).

  Za wynikłe utrudnienia i przedłużony czas oczekiwania na udzielenie
  informacji - przepraszam i dziękuję za okazane zrozumienie. Jednocześnie
  zapewniam, że przedmiotowa informacja zostanie udzielona w najszybszym
  możliwym terminie, nie później niż w terminem wskazanym w niniejszej
  odpowiedzi.

  Z poważaniem,

  Sebastian Bohuszewicz
  Radca prawny
  Koordynator Obsługi Prawnej

  ________________________________

  *Dział Organizacyjno-PrawnyMiejskie Centrum Medyczne im dr. Karola
  Jonschera w Łodzi*
  ul. Milionowa 14
  93-113 Łódź
  ________________________________
  kom. +48 661 122 067
  e-mail: sbohuszewicz@jonscher.pl

  Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i
  mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować,
  dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
  ewentualnym błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
  poinformować jej nadawcę oraz wiadomość usunąć.

  This email and any attached files are confidential and may be legally
  privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure,
  reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this
  communication is strictly prohibited. If you have received the transmission
  in error please notify the sender immediately and then delete this email.

  Informacje zawarte w niniejszej wiadomości są objęte tajemnicą zawodową
  radcy prawnego, chronioną na podstawie art. 3 ust. 3-5 ustawy z 26 lipca
  1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 ze zm.) oraz art. 6
  i art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
  Uchylenie tajemnicy zawodowej jest dopuszczalne tylko w postępowaniu
  karnym, w okolicznościach i trybie określonym w art. 225 § 1 w zw. z art.
  180 § 2 Kodeksu postępowania karnego. O uchyleniu tajemnicy zawodowej
  decyduje Sąd, zaś wydane lub znalezione dokumenty - w tym przypadku
  niniejszą wiadomość, w tym jej zapis cyfrowy - należy bez zapoznawania się
  z jej treścią przekazać sądowi, zabezpieczając je uprzednio przed
  zapoznaniem się przez osoby nieupoważnione.

  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum
  Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14 93-113 Łódź).
  Dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody a także w celu
  realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Osoba, której
  dane dotyczą ma prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania,
  ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, cofnięcia zgody na ich
  przetwarzanie, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia
  skargi.

  pon., 16 gru 2019 o 11:31 Miejskie Centrum Medyczne w Łodzi <
  sekretariat@jonscher.pl> napisał(a):